Kant tekening

Geregeld zijn het bij het ontvangen van berichten de terzijdes, dat het lezen lezenswaardig maakt. Ik bedoel daarmee dat wanneer ik het heb over een Deo Volente, dit verandert in een Doe Volente, terwijl die geest het al zo allejezus druk heeft. Nu weet ik wel dat deze zin bijkans haaks staat op dat wat ik wil beweren, maar menigeen heeft zich weleens vergaloppeerd terwijl het juist de bedoeling was om de ander niet tegen de haren in te strijken. Ook daar heb ik een abonnement opgenomen, hetgeen mijn uitspraken in een ander daglicht kan gaan zetten. Wanneer ik mij verontschuldig door te zeggen dat ik het zo niet heb bedoeld, neem ik het hooguit mezelf kwalijk dat ik zo stom ben geweest…

Hetgeen natuurlijk uiteindelijk waarschijnlijk ook de bedoeling is geweest, een vorm van wat in de psychologie als een onbedoelde uitspraak wordt gekwalificeerd. Zeggen wat je niet zou willen zeggen en dit dan toch maar gaan doen. Waar dan weer een wetenschappelijke term aan verbonden wordt, waar ik helaas dit keer geen melding van kan maken. Soms probeer ik bewust de ander te prikkelen op een manier waarbij het randje van het kantje zichtbaar wordt. Iets wat net nog dan wel net niet meer kan. Een vorm dat doet denken aan het gevaar van een ravijn, waar je eigenlijk heel bang voor bent maar waarbij de aantrekkingskracht zodanig is dat je daar steevast op af stevent. Gelijk mensen met hoogtevrees naar de rand van de afgrond worden ‘gedwongen’.

Onverzettelijk aan de ene kant en aan de andere kant de verlokkingen die doen denken aan de roep van de Loreley. De nimf die een beroep doet op de fantasie van de betrokkene, waardoor schippers door haar gezang de macht over het roer verloren en een schipbreuk voorspelbaar was. Schoonheid waardoor een tragisch lot te verwachten was. Zo wil ik dit betoog van vandaag echter niet gaan benoemen, in de wetenschap dat ook dit bericht van de nodige vraagtekens kan worden voorzien. Hetgeen duidelijk maakt dat wanneer ik zo met mezelf aan het oreren raak, het niet zo zal zijn dat ik ook nog de nodige terzijdes dan wel kanttekeningen voor mijn rekening neem.

Maar dat heeft de gemiddelde volger allang in de gaten en gezien het feit dat ik geen idee heb hoeveel anderen de moeite nemen om naar mijn kanttekeningen te komen kijken, kan ik me niet verschuilen aan het tekenen van kanten. Want dat vergt nu eenmaal andere kwaliteiten dan dat ik tot mijn beschikking heb!