Een half ei of een lege doos?!

Het kan natuurlijk zo zijn dat ik gewoonweg een tikkeltje ordinair ben. Of dat ik mij als een LEO (Lomp En Onbehouwen) gedraag. Edoch, niets menselijks is mij vreemd en wanneer ik bij mezelf bespeur dat er ook in mij nog steeds een verborgen kind te vinden valt, is het ook voor mij niet vreemd dat ik mijn woordkeus aanpas aan de huidige tijd. Kwalitatief Uitermate Teleurstellend wordt veelal met een drieletterwoord uitgesproken, de middelvinger is ook mij bekend en wanneer er iemand in penarie verkeert, laat ik na om een doekje voor het bloeden tevoorschijn te toveren. Want wat gangbaar is, laat ik niet aan mij voorbijgaan. Hooguit slik ik een keer extra, opdat de spijt die volgt mij behoed voor het berouw dat zich zou kunnen voordoen. Opdat mij de niet begane zonden mij ook niet behoeven te worden vergeven…


Maar als kinderen die schoolgaand zijn, zich aan velerlei verwensingen te buiten gaan, geen oudere ingrijpt of wanneer een verwensing door het luchtruim knalt en niemand verschrikt opkijkt, kan er sprake zijn van een verruwing niet alleen in de Nederlandse taal, maar ook een navenante ontwikkeling in de samenleving, die de laatste maanden behoorlijk onder druk is komen te staan. Ieder zoekt nu eenmaal naar een voor hem of haar passende uitlaatklep en het is slechts een enkeling gegeven, om daar op een creatieve manier een antwoord op te formuleren. Nu weet ik wel dat het mens zijn niet altijd gepaard gaat met een batterij aan goede voornemens, dat een pas op de plaats ervoor kan gaan zorgen dat er rust in de tent neerdaalt, dat de omgekeerde evenredigheid niet altijd op die andere wang hoeft te rekenen, en dat rekenen in zijn algemeenheid niet veel verder reikt dan de centen en de biljetten die nog schuil gaan in de portemonnee met een lading kaartjes, dat het simpel is om even een pas te trekken en dat de afschrijving ervoor kan zorgen dat een volgende betaling wordt geblokkeerd, ook dat neemt niet weg dat in alles wat we doen dan wel laten er systemen zijn die iedere daad dan wel handeling naar voren laat komen.

Gelukkig staan de meeste mensen hier niet bij stil, wanneer er gesproken wordt over cookies heb ik nog steeds de neiging om geen gebruik van dit fenomeen te gaan maken. Want algoritmes zorgen er ongemerkt voor dat ook Marktplaats mij van de nodige interessegebieden op de hoogte houden.


Neen, dan liever twee buurtkinderen die zich weten te vermaken met een lege doos!