een kwestie van TIJD!

Het is vaak een kwestie van stomweg afwachten, wanneer anderen het heft in handen hebben genomen. Of als er besluiten worden genomen waarbij van inspraak geen sprake kan zijn. Of wanneer er wordt besloTen om wederom een beroep te doen op dat gevoel van saamhorigheid, wanneer de ontdekking wordt gedaan dat we met z’n allen in eenzelfde schuit terecht zijn gekomen. En geen idee hebben waar die schuit naar toe gaat, hooguit het Kanaal wordt vermeden of en wanneer er ergens onderweg van verderop naar hier een afbuiging plaats gaat vinden en het veronderstelde pad dan wel de weg dient te worden verlaten. En het dashboard aangeeft dat ook het navigatiesysteem niet voor honderd procent meer te vertrouwen is. En je ook op het GPS systeem niet direct meer kunt vertrouwen doordat de satellieten het op dat moment even af laten weten. Je geen idee hebt waar je je bevindt en op de Staat ook geen staat meer kunt maken. Althans, dat gevoel bekruipt mij wanneer er wederom een speciale nieuwsuitzending wordt aangekondigd en een mogelijke avondklok zal worden ingesteld. Zoals gisteren naar voren is gekomen en ondanks het vaccin of dankzij het vaccin we nog een aantal maanden op deze manier zullen blijven voort sudderen.

Eindelijk een idee hoe sudderlappen zich in een zee van jus moeten voelen en wanneer het draadjesvlees uiteindelijk uit elkaar valt, het zich toch nog als taai vlees laat omschrijven. Waar ‘ouwe taaie, jippie jippie jee’ de oude tijd vertegenwoordigt en zelfs de Jeugd van Tegenwoordig het moede hoofd ter ruste legt. Dat cultuur door de kunsten van kunstenmakers wordt verheven als een vorm van afleiding waar menigeen belang voor heeft dan wel belangstelling voor krijgt. Dat je een idee krijgt wat in het verleden toen de pest rondwaarde er door de mensheid toen aan schrik en angst naar voren kwam. Angst, en dan grote angst omdat er toen geen middelen waren die ervoor zorgden dat niet iedereen aan de pest overleed en tegenwoordig er mensen zijn die hooguit de pest kunnen krijgen. Of de pest in hebben…


Het zal nog enige tijd gaan duren voor de staande uitdrukking omtrent de pest wordt vervangen door ‘krijg het corona’ ofwel dat iemand je toeroept dat je ‘covid-19’ kunt krijgen, waar iets met ‘kanker’ al gemeengoed is geworden. Ik hoef niet veel meer te doen dan wat algemeen gemeengoed naar voren te gaan brengen en wanneer er dan toch een avondklok wordt ingesteld, ik hooguit verwijs naar het verleden toen het ‘klokje van zeven uur’ aangaf dat het nodig tijd was om naar bed te gaan en ik voor mijn gemak daar dan ruim zestig jaar van mijn huidige leeftijd aftrek!