een vorm van WAARHEID.

Als iedereen van de wereld zou zijn, heb je weinig last van ongemak. Maar zo zit de wereld helaas niet in elkaar en waar de wereld van iedereen zou zijn, zou je kunnen besluiten om daar anders mee om te gaan dan dat er momenteel mee wordt omgegaan. Woorden van The lau, maar ook die is reeds ten grave gedragen. Het heeft veel weg dat de woorden die ik op dit moment naar voren breng, weinig om het lijf hebben. Het is dan ook zaterdag dat ik deze woorden schrijf en ik ben in afwachting wat de dag van morgen, wat dan weer vandaag is, zal gaan brengen.
Dat wil zeggen dat ik (eindelijk!) weer naar het theater ga, in afwachting van het toneelstuk dat Pluusj ten tonele voert. Vele hemels boven de zevende en wanneer ik op zoek ga naar al die andere hemels, raak ik verward in de vele verschillende religies die daar allemaal een eigen betekenis aan hebben gegeven, verwarrend dus. Dat wanneer je in die zevende hemel belandt, je dicht bij een Schepper dan wel bij de Schepper terechtkomt, hetgeen dan weer haaks staat op de mens die nalaat te geloven. Je zou bijkans kunnen gaan denken aan een agnost, wanneer atheisme niet helemaal de lading zal gaan dekken. Een kwestie van een geloof gaan hechten aan al het goede op Aarde en al het slechte als niet bestaand af gaan doen. Een mens is in wezen goed en het zijn veelal omstandigheden die hem of haar van het pad laat afdwalen. Waardoor het kwaad zich manifesteert en het goede niet de kans krijgt om te prevaleren.


Maar ook dit is absoluut geen waarheid, voor zover een waarheid toereikend kan zijn. Want ook de waarheid wordt door de mens geweld aangedaan, en waar iemand op zoek naar de waarheid dit naar zijn hand wenst te zetten, zullen anderen opstaan om ook dit gegeven naar het rijk der fabelen te verwijzen. Want er is nu eenmaal geen enkele waarheid die als waarheid door de mens wordt verdragen en wanneer ik me dan ga koesteren in de zinnen die Griet op de Beeck heeft bedacht, kan het haast niet anders dan dat de spelers die zich in hun rol hebben verdiept ook de schijn van de waarheid geweld zullen aandoen. Bedenk ik, terwijl het vooruitzicht van morgen tijdens die voorstelling meer inhoud zal gaan krijgen dan ik me momenteel voorstel.

Het is dan ook een voorstelling waar ik me op verheug en pas na afloop kan zeggen of deze woorden een vorm van waarheid hebben gekregen.