Want er komen andere tijden!

Niet dat er sprake is van enig vooruitzicht, het achteruitzicht is al beklemmend genoeg. En, om je de waarheid te zeggen ook de WAARHEID is van lang geleden. Toen de CPN nog een partij was en Marcus zijn visie op het geheel naar voren kon brengen, toen er duidelijk een scheiding was tussen Oost en West en de Koude Oorlog van zich deed spreken. Nu is het een Hete oorlog, dat aan alle kanten dodelijke slachtoffers maakt en de vraag wat voor gevolgen dit op termijn voor de wereld gaat betekenen actualiseert. De onrust neemt toe en de gelatenheid maakt zich meester van de mens die dit alles vanaf de zijkant aanschouwt. Inzamelingen worden gehouden en ook Nederland maakt zich op om vluchtelingen niet alleen op te vangen, om te ontvangen en onderdak te gaan verzorgen.

Uitpuilende treinen die een volgend station overladen met mensen die huis en haard achter zich hebben moeten laten, bombardementen die hun vernietigende werking naar voren brengen en honger, dorst en koude de getroffenen meedogenloos teisteren. En een groot deel van Nederland zich opmaakt voor het weekend, mogelijk zich verheugd op een uitje dat desondanks toch doorgaat en de Lokalen zich opmaken om deel te gaan uitmaken van een coalitie die vervolgens een uitgangspunt formuleert waardoor een stad zich weer voor vier jaar lang gedekt voelt. Want ook dat gaat door, gelijk Knot aangeeft dat de inflatie nog sterker zal gaan stijgen dan het Planbureau heeft weten uit te rekenen. Want rekenen kun je nu eenmaal wonderwel wanneer je cijfers tot je beschikking hebt. En waar modellen een deel van het geheel zullen gaan betekenen, is het de doorsnee burger die in zijn of haar bestaan wordt bedreigd.

En toch hebben wij het hier in dat kleine landje aan de Noordzee nog steeds weinig te klagen, of het moet de klaagcultuur zijn die we de afgelopen jaren hebben weten te cultiveren. Want wat je ook doet, goed doe je het zelden. Vanwaar dan dit bericht. Een manier om mijn blik op de wereld wederom wat te gaan vernauwen en waar ik in de regel opensta voor andere meningen, kom ik tot de ontdekking dat daar heden ten dage weinig van over gebleven is. Benauwend wanneer ik daar wat langer over nadenk, verwarrend wanneer ik rond mij heen kijk en waar een stip aan de horizon mogelijk soelaas zou kunnen bieden, ook daar is op dit moment geen sprake van.

Ik heb het er maar mee te doen en wacht af tot… die andere tijden!