Entrepeneur

Door berg en dal klinkt… geen Trumppetgeschal. Althans, dat is iets van de wens die de vader schijnt te zijn van de HOOP volle gedachte. Maar daar heb ik al eerder woorden aan gewijd en de kans dat ik in herhaling val is dan ook levensgroot. Gelijk ook levensgroot de kans bestaat dat de Trumppetblazer er alles aan zal doen om zijn gelijk te halen. Want verliezen staat nu eenmaal niet in het vaandel dat hij nooit heeft hoeven te verdedigen. Van plichten weet hij nu eenmaal alles, van rechten is dat een stuk minder. En met de grondwet in zijn hand, bepaalt hij de koers van dat hele land.
De Verenigde Staten van Amerika, dat als voorbeeld had kunnen dienen voor de Verenigde Staten van Europa. Maar waar hij geen rekening mee hoeft te houden, zijn al die verschillen in Nationaliteit. Waar de een in de bergen jodelt, blaast de ander op een midwinterhoorn, een derde slaat de trommel en de jager heeft het nakijken. Hazen en konijnen worden steeds zeldzamer, nertsen worden uitgeroeid en van lemmingen heb ik al vele jaren niets vernomen.


Dat Kamerleden het hazenpad kozen, dat is iets wat bij de konijnen af is, (op dit moment grijpt jvatz in!) waardoor ik de kans krijg om de vrije associatie te laten voor wat deze is en ik mij beperk tot het thema dat ik vandaag aan de orde wil laten komen. Het verhaal van Amerika dat ervoor zorgt dat de beurzen weer op en neer bewegen, dat de stromen miljarden aan het meanderen zijn en dat onze Koninklijke trots voor een deel bakzeil heeft gehaald. Dat er scenario’s in de maak zijn die doen denken aan de tijd dat ‘anderen’ het hier vijf jaar lang voor het zeggen hadden, dat de on(ge)rust(heid) toe gaat nemen en dat er van mijn verhaal van gisteren weinig overblijft, hooguit dat Chili (san carne) door een vegetarisch stuckje gehackt wordt vervangen, dat planten er alles aan doen om tot vervanger te worden bestempeld en dat de koe stomweg blijft herkauwen in de wetenschap dat deze over vier magen beschikt.


En wanneer dit alles niet voldoende is, bedenk dan dat je altijd nog entrepeneur kan gaan worden,

een persoon die een zakelijke activiteit onderneemt door initiatiefrijk op kansen te reageren…