er is nog HOOP!

foto MARJOLIJN

Niet dat ik om een praatje verlegen zit, want zoveel nieuws heb ik eigenlijk niet te melden. Desondanks grijp ik terug naar een aantal dagen geleden en is de inspiratie waar ik om verlegen zit, me eigenlijk in de schoot geworpen. Was het alleen maar om op Europees niveau wat bloemrijke foto’s van mijn zus te tonen, anderzijds maak ik een volgende compilatie waarbij werken van de hand van Pauline ervoor zorgen dat ook zij op een dag als vandaag nog wat aandacht krijgt. Nu weet ik niet of het ook een zichtbaar resultaat oplevert, maar ook dat zal mij eerlijk gezegd een zorg zijn.

o ver zicht bij Pauline

Of liever gezegd een zorg minder, want door simpelweg weer wat met lettertjes te gaan spelen, er geen sprake zal zijn van enige diepgang en er ook geen noodzaak bestaat om dar in mijn onderhoud te kunnen blijven voorzien, is het hooguit mijn behoefte die een rol speelt. Of, wanneer ik word uitgenodigd om in te gaan op een peiling van Regiopeil omtrent het met pensioen zijn, ik daar wel weer een broodnodige impuls door krijg. Want hoe vermaak ik mij als pensionado, wetend dat de vlijtig Liesjes er alles aan doen om de geraniums blijvend te verdringen?!

Of dat wanneer zich die gelegenheid voordoet de telefoon laat weten omtrent een verzoek tot het een dan wel het ander, waar ik me eerlijk gezegd op voorhand over verkneukel. De vraag oproepend wat ik hier nu weer mee bedoel en het antwoord in de loop van de week mogelijk komt bovendrijven in de wetenschap dat Poezie in de Branding, waar Carlo met zijn ingezonden tekst deel van mocht uitmaken, in een golfslag of wat verdween.

idem Marjolijn

Booster was de titel en de zee heeft zich hierover ontfermd. Treurnis alom en zeker voor diegenen die hadden gehoopt om op het strand voor hun eigen paal te kunnen staan… Maar er is nog HOOP!
Dat wil zeggen dat integraal het gedicht dat Carlo inzond, alsnog naar voren komt!


GEEF EEN TOPSHOT GOLVEN
SPUIT ME IN MET VLOED
PRIK MIJN ADER VOL MET
VRIJHEID, LUCHT EN LEVEN
ZAND EN ZON EN WOLKEN
WAPPERGIERENDE WIND

KOLKGOLF IN MIJN BLOED

als een duveltje uit een doosje!

MOOIER KAN IK HET NIET MAKEN!