Werk?!

(on)volledig werk

Productiewerk?! Je zou het bijkans denken, maar dan vergis je je deerlijk. Want daar kan in haar geval geen sprake van zijn, wanneer iemand werk als passie ervaart en als zodanig die ongebreidelde geest alle uithoeken van haar kwabben de vrije ruimte biedt. Het een heeft ternauwernood het drogingsproces doorstaan, of een volgend idee springt naar voren. Soms in series en een ander moment in opdracht, geregeld aanwijzingen gevend aan haar cursisten en op nog een ander moment gaan bedenken hoe zij anderen kan overtuigen van hun/haar creativiteit. Van een nog niet ontdekte handvaardigheid, bij het hanteren van een penseel het kleuren van een maagdelijk doek en ook nog even tussendoor een ruimte vinden om met het werk van haar cursisten te gaan exposeren.

uitnodiging

Bijvoorbeeld in de HORTUS in Alkmaar, waar een expositie staat gepland van 4 juni t/m 3 juli 2022. En wat haar cursisten allemaal voor werk hebben geleverd, daar kan menig gevestigd kunstenaar nog een puntje aan gaan zuigen. Niet alleen kleurrijk en ingetogen, maar ook nog eens expressionistisch, impressionistisch dan wel abstract. 16 personen die zich onder het toeziend oog van Pauline op het doek konden uitleven, verschillende schilderstijlen die werden gehanteerd waardoor een eigen signatuur naar voren komt.

pers vrij heid

Niet alleen een feest voor het oog doordat het fascinerend is waardoor de verschillen in interpretatie en uitvoering naar voren komt.
Neen, ik hoef geen reclame te maken want dat Pauline en haar cursisten zich vrijelijk hebben kunnen uitleven, dat behoeft geen betoog!
Komt dat zien en zie wat kunst met de mens kan doen, waarbij absoluut geen sprake is van het eerder naar voren gebrachte PRODUCTIEWERK!

ZEG HET met een ruikertje!