Even de draad kwijt!

Vertimaal staat diametaal op apnormaal! Ho, volgens mensen die het kunnen weten gaat ergens iets fout. Nu weet ik wel dat ik gisteren melding heb gemaakt van AUW, dat neemt niet weg dat ik ook voor vandaag niets anders in petto heb. Maar gelijk de voorspelbaarheid van deze tijd blijf ik timmeren aan de wegen die ik voor me heb liggen. Niet voor niets kent wikswegen al jaren een rijkdom die nergens op slaat, te weten dat op een goed moment ook ik mijn ogen voor altijd zal gaan sluiten is, Ria benoemd als TES persoon opdat zij in overleg met Ger de zaken na mijn verscheiden naar haar hand kan gaan zetten, edoch is voor volgend jaar er wederom sprake van het feit dat ik ook dan nog geregeld van me zal laten horen, zien dan wel weten.


Vrijpostig als ik ben neem ik me voor om dan wat serieuzer met het een en ander aan de loop te gaan, opdat ik niemand tegen de haren zal in gaan strijken, hooguit mijn blik op de wereld probeer te verruimen en wanneer er sprake is van een tunnelblik ik niet veel anders hoef te doen dan de tunnel op te blazen. Om over een vorm van visie maar te zwijgen. Wanneer ik alters in het leven roep dan wel verwek te weten jvatz dan wel AUW, komt dat simpelweg doordat ik reeds geruime tijd geniet van mijn AOW en de mogelijkheid om in een WAO te geraken, ook vele jaren achter mij ligt. Dat ik geniet van de verlenging die mij geboden is, een vanzelfsprekendheid waar ik niet iedere dag meer bij stilsta.
Maar… ook is er sprake van een fysieke achteruitgang, de prikkel om dingen te ondernemen ligt al langdurig achter mij en het feit dat ik met oud fotomateriaal probeer om het een en ander wat op te leuken, ook dat heeft gelukkig menigeen niet door. Ook daar zal ik niet de enige in zijn en de aanlokkelijkheden die zich voordoen bij de folders van de supermarkt, waarbij het een nog aantrekkelijk wordt voorgeschoteld dan het ander, wilde zwijnen en herten in blik zijn te verkrijgen, de eendenborsten niet zijn aan te slepen, paddenstoelen in alle varianten tentoon worden gespreid en de overheid er alles aan gelegen is om de cijfers naar beneden te drukken, er niet alleen sprake is van een veelvoud van ach en wee, maar dat ook AUW zich regelmatig laat horen, dat is de dinsdag die vandaag over het voetlicht wordt gebracht en dat de theaterzalen zich kenmerken door een beperkt aantal kijkers en bewonderaars.


Ook dat hebben we te danken aan China, Korea, Taiwan, Koerdistan, Iran, Pakistan, India, Spanje, Taliban, Iristan. Verneezuela, Nederland, Duitsland, Polen, Wit Rusland, Oezbekistan en niet in de laatste plaats aan: MAGA. Hoewel de rol van deze laatste op zijn einde loopt, Boris Boef er alles aan doet om het Verenigd Koninkrijk weer over de golven te laten heersen en zich de Koning te rijk waant wanneer hij de Noordzee als eigendom gaat beschouwen, waardoor de vis wederom duur wordt betaald en ook de garnalen zich mogen verheugen op de cocktail die hen straks te wachten staat!