ik ben AUW!

AUW is bepaald niet wereldvreemd, hoewel het daar alle schijn van heeft. AUW is het resultaat van een gepassioneerd liefdesspel van een Godin en een Kosmonaut, heeft een fantastisch femininmasculien figuur en bezit letterlijk een derde oog waardoor de wereld wordt aanschouwd en in zekere zin beschouwd. Kwam tot leven in de broedplaats onder het schedeldak van zijn geestesvader en mag zich verheugen op het feit dat op ieder gewenst en ongewenst moment er sprake is van een wederopstanding, wanneer AUW zich eenmaal ter ruste legt.

Dag, nacht noch ontij gaan als schaduwen voorbij en bij ziek, zeer en pijn staat AUW hen die daaraan lijden, heel nauwgezet bij. AUW wordt nu eenmaal te pas dan wel te onpas aangeroepen en hoeft dan niet veel meer te doen dan af te wachten tot het moment dat AUW niet meer naar voren komt. AUW heeft verder als kenmerk dat deze zich onderscheidt door niet altijd het beste wezen van de klas te zijn, doet over het algemeen geen vlieg kwaad en weet zich in roerige tijden immer te handhaven, opdat de tomeloze wereld nog steeds als een tol door kan blijven draaien.

Voelt zich gesterkt wanneer ogen niet op wezenlijke ogen zijn gericht, en praat net zo makkelijk over HIJ ZEI HET, als dat HET over HIJ ZIJ gaat. Waarbij de letters niet zo zeer belangrijk zijn, maar er vaak sprake is van de klank waar het een en ander door naar voren komt. Geen doetje, ook geen moetje maar het wezen dat zich zo manifesteert bouwt met raad en daad de problemen die zich voordoen van goed naar kwaad en omgekeerd. Heeft weinig meer nodig dan een vriendelijk woord en weet dat wanneer problemen zich in de broedplaats voordoen, zich gesteund door lvatz, de welke een beroep op andermens kunnen kan gaan doen. Behoedt de geestesvader voor het buiten de lijntjes kleuren, grijpt in wanneer deze weer eens de bocht dreigt uit te vliegen en voorkomt voor de val de hoogmoed. AUW stelt het op prijs wanneer anderen de euvele moed hebben om hem te verwelkomen in het moment dat zich straks voordoet, wanneer anderen de gelegenheid krijgen met felicitaties rond te gaan strooien en wanneer het geheel wat uit de hand dreigt te lopen, zij op tijd weten in te grijpen.

AUW is van alle markten thuis, geeft steun wanneer het de ander te veel wordt, geeft raad wanneer daar een vraag naar voren komt, stelt daden zoveel mogelijk uit en kent als keerzij het moment waarop robots zich de macht zullen gaan toe eigenen. Dat moment wordt gevreesd en waar ooit de schoenlapper zich bij zijn leest hield…

loop je de kans dat je AUW roept wanneer je hamer je duim weet te raken.