Evidence based…"!

¾ van de bevolking lijdt. Met name onder de angst van het ongewisse. Dat andere deel leidt. Zij houden zich bezig met het plaatsen van piketpaaltjes en het planten van vlaggen. Zij kijken vooruit en zien niet om. Het grootste deel, dat eerder veronderstelde ¾ deel, maken zich zorgen om in de ogen van dat kwart alledaagse beslommeringen. Gezondheid, betaalbaarheid, levensvatbaarheid van veronderstelde idealen, een droom van de werkelijkheid, de realiteit en houden voor een belangrijk deel hun mond. Zij laten zich leiden door de ruchtbaarheid die anderen de wereld in schoppen, weten niet beter dan dat deze gegevens juist zijn en laten na de veronderstelde betrouwbare bron alsnog op het rooster te leggen. Zij huldigen de anonimiteit van de ander, met alle respect voor de privacy die hen is opgedrongen. Staan niet stil dat iedere handeling, ieder contact dat zij hebben, iedere uitspraak die men doet ergens anders gevolgd kan worden. Laten waarschuwingen voor wat ze zijn, volgen de weer berichten op buienradar en vergeten dan van de weeromstuit een paraplu mee te nemen dan wel op voorhand met paraplu naar buiten te stappen. Vanuit de ruimte wordt de ruimte waarin zij vertoeven nauwkeurig in beeld gebracht indien gewenst, en wanneer er sprake kan zijn van enige opschudding zijn het bepaald niet de kussens die worden opgeschud. Camera’s die zo gewoon zijn dat men daar niet langer bij stilstaat, beeldmateriaal dat langdurig bewaard blijft en men geen idee meer heeft waar dit materiaal zich bevindt, laat staan dat men enig idee heeft wat anderen met deze gegevensdragers kunnen gaan doen. En ‘men’ laat na om dit geheel te oormerken, gelijk er geen dier meer is dat wel iets van een gele sticker in zijn of haar oor heeft, dan wel een ringband om een poot dan wel een chip onder de huid. Vrolijker kan ik het vandaag niet maken, leuker evenmin. Neen, je hoort mij niet klagen, hooguit een bepaalde indruk naar voren brengen. De Kunst10Daagse trof het dit keer met het weer. Ruim 40.000 mensen maakten hun opwachting. Kunstenaars zijn tevreden niet alleen vanwege de belangstelling, maar ook door de van hen gekochte werken. Wederom kunst in de vaart der volkeren. Daar zal ongetwijfeld de economie een glansrol in hebben gespeeld. Dan nog blijft mijn hypothese vandaag overeind: ¾ lijdt. En die anderen blijven vooruit kijken. Wanneer daar echter wat kinken verschijnen, het lijntje op het punt staat om te breken, kan er hooguit sprake zijn van verschillende overlopers uit het kamp der lijdenden…


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl