Gewoon taal! Geen teken…

Of het nu beeldtaal, schrijftaal, spreektaal dan wel moerstaal betreft, iedere vorm van communiceren is gepast. Doventaal niet uitgesloten. Luisterboeken, braille, stripverhalen, een roman dan wel een literaire thriller (bestaan er nog wel gewone thrillers”) dan wel dat er gegrepen wordt naar werken uit het verleden, de historische roman niet uitgesloten, lezen en je verplaatsen in de wereld van de ander zorgen ervoor dat niet alleen de tijd passeert, maar dat je ook nog iets met een ander op termijn kunt gaan delen. Waar bij de een de fascinatie heeft voor waar gebeurde verhalen, kan de ander zich verliezen in de magie van de fantasy. En waar een Hobbit verschijnt, loop je de kans dat je omkomt in het geweld van een ork. Waardoor Tolkien opdoemt en wanneer je daar de verhalen van Kafka met een Russisch drankje vermengt, heb je geen Schot nodig om een drankgelag voor te kunnen gaan stellen. De Ier niet uitgesloten, hoewel die zal zweren bij een goed glas Guinness. Drank en mannen, wijsheid voor het oprapen en als daar shaken not stirred aan wordt toegevoegd is Blend niet uitgesloten, laat je van de weeromstuit Johnny nog een tijdje lopen, kleurt de herfst het glas en bieden brouwerijen weergaloos tegen elkaar op. Bockbier staat garant voor een zeker welbehagen en het welbevinden vindt plaats op de plaats waar het behoort: net schuin onder de hersenpan. Vaten verwijden zich, de plas klettert in de pot en de gang naar het toilet wordt dronken. Praten wordt lallen, de herhalingen maken gebruik van het dubbelen van de tong en het vuur in de open haard verspreidt niet alleen een aangename gloed maar ook nog eens behaaglijke warmte. Ogen raken geloken, weldaad maakt zich van de gebruiker meester en voor je het weet stemt dat lied wat schalt door de niet zichtbare geluidsboxen door de ether. Iets van tijd dringt tot je door, het feit dat je stalen ros buiten in de druipende regen op de berijder staat te wachten, opent opeens het besef dat wanneer je ooit het besluit hebt genomen om de fiets te pakken om je derwaarts te begeven er vanzelfsprekend ook een herwaarts dient plaats te vinden. Herfst, met wisselende temperaturen, waarbij uitzonderlijke verschillen dienen te worden ingecalculeerd. Een prachtig najaar met temperaturen net boven de twintig graden om de volgende dag te kelderen tot temperaturen in de richting van nul. En een buurvrouw die afgeeft op dit weer. Hartstochtig uit dat het in haar ogen ‘kloteweer’ is. En waar ik mij vandaag van harte bij aansluit. Moerstaal, spreektaal, schrijftaal bij deze en ik laat na om dat met beeldtaal te illustreren!