GBB.

Het kan natuurlijk altijd nog: van de regen in de drup met hier en daar kans op een opklaring. Dat neemt niet weg dat het weer steeds die onvoorspelbare factor is, maar dat het vanavond een bijzondere avond zal zijn: een laatste mogelijkheid om de lieden van het afgelopen fotocafe weer eens in de ogen te kunnen zien, mogelijk een poging wagen om grensoverschrijdend (gedwongen door omstandigheden) bezig te gaan en het glas te heffen op dat wat het afgelopen jaar zich allemaal heeft voorgedaan. Het fotoboek in ontvangst te kunnen nemen, de ooh’s en de aah’s te laten passeren en dan met gezwinde spoed mogelijk huiswaarts te keren voor die wolkbreuk zijn opwachting maakt. Of gebruik te maken van vaders paraplu omdat die van moeder spoorloos is. Zo eenvoudig kan de afloop van dit meer dan bizarre jaar alsnog met een feestelijk tintje de annalen gaan halen. We hebben moeten wachten, velen waren aan het smachten van de lust die hen werd voorgehouden, het perspectief dat zich alom in de belangstelling mocht verheugen en wanneer het geheel begint met die anderhalve meter, weet je pas aan het eind waar je aan toe bent.

Zo zwart wit als ik het nu stel wil ik het niet stellen, het feit dat het mogelijk in het komende seizoen wederom gepaard kan gaan met een lokale lock down, valt niet geheel en al uit te sluiten. En wat ook niet uit valt te sluiten: een aantal leden heeft aangegeven dat zij het komend seizoen zullen schitteren door afwezigheid, dat anderen mogelijk die opengevallen plaatsen zullen gaan innemen, dat de docenten er alles aan gelegen is om wederom een doos aan opdrachten tevoorschijn te toveren en dat het nog steeds de interpretatie van de betrokkene is, hoe het landschap abstract naar voren komt, dat wanneer sprake is van iets dat ogenschijnlijk is mislukt er toch nog een zodanige draai aan kan worden gegeven dat die eerder betrokkene toch met een gevoel van opluchting huiswaarts kan keren en de kater die zich de volgende dag voordoet hooguit aan zichzelf heeft te danken, door uitgebreid te gaan proosten op het door hem of haar behaalde resultaat.


Een doorsnee door een cirkelgang met onderbrekingen naar voren te laten komen, een woord van dank aan hen die vrijwillig hebben geposeerd, die zich hebben ingehouden wanneer er sprake was van een mogelijke frustratie, een klankbord tegenover zich hebben ontdekt of een bepaalde waardigheid naar voren brachten op het moment van de ontmoeting, want een ding staat buiten kijf: het feit dat wij samen door een gezamenlijk doel kunnen, willen en elkaar mogen ontmoeten!

En wanneer ik stel dat het ook volgend jaar wederom naar meer smaakt, lieg ik daar geen syllabe van. Hooguit dat de maaltijd van de Bonte Bengel er volgend jaar niet bij inschiet!