Geduld (een schone zaak?!)

Soms is het even afwachten voor je een antwoord geeft. Maar te lang wachten vergt het nodige geduld van een ander. En waar geduld veelal een schone zaak schijnt te zijn, is het de vraag of het niet gewoon ‘schone schijn’ blijkt te zijn. Het meer weg dat geduld het nodige van de ander vraagt terwijl het onomwonden vanzelfsprekend is dat menigeen zijn geduld verliest en vanuit een frustratie gaat handelen. In boosheid, teleurstelling, kwaadheid en alle andere vormen van ongenoegen. Het gevoel aan een lijntje te worden gehouden, in de steek te worden gelaten of niet serieus genomen te worden, elementen die er vaak voor zorgen dat er niet alleen wantrouwen ontstaat, maar ook nog eens voor kan zorgen dat er acties ontstaan die totaal uit de hand kunnen gaan lopen.

De korte lontjes theorie doet opgeld, complotten die er niet toe doen en wanneer op een zeker moment de ‘pleuris’ uitbreekt zal zich op een zeker moment voor gaat doen. En daar ben ik enigszins huiverig voor. Want het rommelt nu eenmaal aan alle kanten, is het niet bij de overheid, dan is het wel in Europa in het algemeen en in Oost Europa in het bijzonder. Je hoeft de krant maar open te slaan en links en rechts, slaan elkaar met verwijten rond de oren. Is het niet vanwege het milieu, dan zal de grote vervuiler na jaren eindelijk ook belasting gaan betalen, de overheid die aangeeft dat belasting betalen voor de ‘gewone’ burger vanzelfsprekend is terwijl er allerlei deals met Molochen ervoor zorgt dat Rechts met name een partij met dubbele V’s er vanzelfsprekend sparen door heeft weten te spinnen.

Bonussen als vanzelfsprekendheid, leningen van overheidswege om ervoor te zorgen dat Banken niet omvallen en als dan de aandelen stijgen, er sprake is van negatieve rente op een spaarrekening en onderwijl gaat de inflatie, waardoor die Euro verder achteruit holt. Dus doe ik maar een greep uit mijn aanwezige archief om ook vandaag wederom wat beelden naar voren te brengen,

opdat er sprake is van een vorm van ‘doorgaan, doorgaan, en vul verder maar zelf in!