Geenszins boerenbedrog!

Het geheim dat je deelt met… de anderen. Er kan geen sprake zijn van Sandeman, die is reeds lang uit het straatbeeld verdwenen. Anders is het wanneer de Waterkant zich leent om dat tentoon te stellen dat die anderen hebben vastgelegd. En in de aanloop naar het 10 jarig bestaan een zodanig overzicht te bieden dat weer anderen daar niet alleen kennis van nemen, maar mogelijk ook nog genoegens aan ontlenen. Wat pas zal gaan blijken wanneer het vrijdag 17.00 uur zal zijn. Wanneer Bas Loosekoot het geheel zal gaan opluisteren door deze expositie te gaan openen, Bas die met crowd-funding in de weer is om zijn werken in boekvorm aan de wereld kenbaar te maken en wanneer Ton met behulp van al die andere gretige handen, het geheel naar eigen inzicht en inspraak aan de wanden weet te plakken…


Geen overzicht door de jaren heen, het kortelings geleden verschenen jaarboek is in dit geval de rode loper dan wel de leidraad. En wanneer ook nog eens de ‘plekken van plezier’ ook hier te ontdekken zijn, staat niets een heuglijk feit meer in de weg. De vitrines die zich lenen voor de dozen en de kasten, de gangwanden die een keur aan smaken naar voren brengen, her en der mogelijk verrassingen die er niets toe doen en daardoor veelbetekenend kunnen zijn, en de bescheiden trots die zich bij de deelnemers kan gaan voordoen…

Geenszins de bedoeling om de een dan wel de ander in het zonnetje te zetten, de buien trokken weer blijmoedig rond, de brug ging open en ook weer dicht, de hangertjes zorgden ervoor dat de prenten hingen, er werden spijkers met de ronde koppen in de wanden geslagen en waar de klemmetjes op een verantwoorde manier aan de doeken werden bevestigd, was het de maatlat die een dragende rol in het geheel heeft gespeeld. Het waterpas dat aan de Waterkant te vinden was, het heen en weer gedreutel dat deed denken aan een overdekte straat die zich niet leent voor straatfotografie maar daar ook de nodige voorbeelden van zichtbaar weet te maken, het boerenbedrog dat ervoor zorgt dat de boer zijn koeien op stal heeft weten te zetten en nog zo het een en ander…

Ben dan ook razend benieuwd naar de ooh’s en aah’s die mogelijk op vrijdag…