Gewoon ff afreageren

Gij zult uw ziel in lijdzaamheid bezitten. Zal wel weer een op de bijbel georienteerde uitspraak zijn, gebaseerd op het feit dat lijden in zekere zin gerelateerd is aan het menszijn. Of dit ook voor dieren geldt, dat is een vraag dewelke niet te beantwoorden is. Voorlopig is deze uitspraak op mij van toepassing, in die zin dat een rondje ongeduld op dit moment absoluut niet op mijn plaats is. Al eerder sprak ik over dat glas wat werd ingeruild voor een kelk en het zal mij niet gaan verbazen dat het aangekondigde vat ook nog een rol gaat spelen. En hoewel ik over het geheel niet direct te klagen heb, het valt niet mee om iedere dag opnieuw een invalshoek te vinden waar ik me dan weer op zou kunnen storten, laat staan dat de beelden die ik naar voren breng van een zodanige kwaliteit zijn, dat ik daardoor iemand zou kunnen inspireren om met dat beeld aan de loop te gaan. En wanneer ik teruggrijp op een foto van een aantal jaren geleden gemaakt tijdens Kaeskoppenstad, verklaar ik mezelf niet voor gek omdat de betrokkene een bord voor zijn kop heeft laten vallen en dit bord zichtbaar om zijn hals is gaan dragen. Waarbij kreten die doen denken aan een haan die geen toom kippen tot zijn beschikking heeft, het ernstigste doen vermoeden.

Laat ik het hierbij of stel ik me voor dat ook een ander beeld nog een rol zou kunnen spelen, of zijn het mijn wilde woeste lokken welke ik op enig moment in een vuilnisbak heb achter gelaten? Wilde, woeste haren waarbij de kleur voor zichzelf is gaan spreken. Want om mijn uiterlijk geef ik minder dan dat mijn innerlijk mij toestaat om zo het een en ander naar voren te brengen. Peppers en downers zijn pilletjes die sommigen nodig hebben om overeind te kunnen blijven, maar om mezelf op te blijven peppen heb ik meer nodig dan dat bericht dat ik dagelijks naar voren breng. De voorspelbaarheid van mijn huidige situatie spreekt voor zich, mij schikken in mijn zijn is een andere en wanneer de vooruitzichten zijn als op dit moment houd ik mijn ondersteunde hart vast.

Want ik moet maar zien wanneer mijn huidige kuur op zijn einde loopt, ik mij mag gaan verheugen op:

gegeven: een been. Gevraagd: een nieuwe heup. Antwoord: ?????

Covid neemt toe, operaties worden afgeschaald en de hoop op een…
IK begon met lijdzaamheid, de berichten omtrent de toenemende aantallen nemen toe en wanneer ik ook al dat andere nieuws tot mij door laat dringen, woningnood, energie prijzen die door het dak gaan, een tekort aan containers vol met mogelijke sinterklaas- en kerstgoederen die waarschijnlijk na de kerst zullen gaan binnenkomen, het lied dat wordt aangegrepen om Sinterklaas met zijn knecht binnen te laten komen, het bestaan van een demissionair kabinet dat niet beter weet dan door te regeren, over de formatie geen woord te bekennen en waar de Poolse grens gesloten wordt voor Wit russen, het feit dat Rolls Royce besluit om kleine kernreactoren te gaan bouwen, hackers welke de Mediamarkt lam weet te leggen, de vogelgriep welke daar nog een schepje bovenop doet, het feit dat ook SMPL wordt opgeheven en dat de VS zich weer openstelt voor toeristen, wat een wereld en de kopzorgen die ik heb verdwijnen in het niet.

Niet dat ik wat te klagen heb, maar toch…