GOED? doen!

De eerste zin is het lastigst. Toch slaag ik er iedere keer opnieuw in om mezelf te verrassen. Is het niet met een nieuwsfeit, dan is het met iets anders dat ervoor zorgt dat ergens in mijn bol raderen beginnen te draaien. Eigenlijk doet het er vaak niet toe wat ik te melden heb, hooguit zijn het wat triviale zaken waar ik mij onledig mee houd, dan wel zijn het de verrassingen die mij steeds weten te verbazen. Ik doe iets met letters en woorden, probeer daar zo achteloos mogelijk zinnen van te maken en sta geregeld versteld van het feit dat een ander (in dit geval Kees) daar op zijn manier mee aan de haal weet te gaan.


De titel SLAPLAND is daar een voorbeeld van en wat schetst mijn verbazing, wanneer ik een werkstuk ingeringd en daardoor gebonden ervaar als een verbondenheid wat juist in deze tijden voor een verademing zorg draagt. Elkaar weten te inspireren, waarbij geen beroep wordt gedaan op het moeten, maar wat ogenschijnlijk in een handomdraai wordt geboren. De hand en het hoofd en het hart van de kunstenaar, waardoor een vorm van zorgen voor elkaar wordt geborgen. Nu was het in mijn vorige beroep een vanzelfsprekendheid dat er een beroep werd gedaan op Hoofd, Hart en Handen opdat de zorg in Goede Handen bleef, ook Kees heeft zijn sporen op het gebied van het zorgen figuurlijk dan wel letterlijk ten uitvoer weten te brengen. Hij hield zich bezig met onderwijs voor de verstandelijk beperkte mede mens, tegenwoordig onder de noemer van mensen met mogelijkheden, terwijl ik anderen probeerde de weg te wijzen om te gaan met mensen met een psychiatrische aandoening, de psychiatrisch gestoorde mede mens. Waarbij het accent voornamelijk lag op het vlak van de MENS. En dat vind ik tegenwoordig wat meer ondergewaardeerd worden.
Stomweg een mens zijn kan haast niet meer, mee lopen in de kudde van anderen een bijkans onoplosbaar probleem en wanneer de ander zegt dat het beter is dan dat jij vindt dat het beter gaat, is daar welhaast direct een zielenknijper die garant staat voor… ja voor wat eigenlijk?


Want wil je beter worden dan de rest, zul je simpelweg goed moeten doen…
Zo zul je niet alleen jezelf beter leren kennen maar ook nog eens in staat zijn om je nog beter te maken!