Gouden lijstje

Ik houd er niet van, maar op een bepaald moment ontkom je er niet aan. Dat je vooruitzicht achter de geraniums je leven gaat bepalen. Noem het geen zen moment, maar meer de weerklank van je dagelijks verleden. Om maar eens een gemeenplaats ( een platitude voor de liefhebber) naar voren te brengen. Nu weet ik wel dat gemeenplaatsen over het algemeen een zinnig gesprek op een eenvoudiger niveau weet te brengen, het zinnige gesprek dat zich vandaag voordeed heeft ervoor gezorgd dat Astrid haar verhaal kwijt kon en dat wij de glimlach van onze volgende bedienster met ons hebben meegenomen. Dat het Kees wederom gelukt is niet naar het vogeltje te kijken had meer te maken met een meeuw die er alles aan gelegen was om zich van een koekje meester te maken. Zo eenvoudig kan het leven zijn wanneer ‘buurman en buurman’ zich vervoegen op het terras van de Binnenkomer waar geen uitsmijter aan te pas kwam. Hooguit die twee bruine rakkers die onder de noemer van een kroket het aangenaam verpozen op een ander niveau wisten te brengen, want waar gaat het leven van een gepensioneerde in dit tijdperk om”! Simpelweg om bezigheden buitens huis hebbende en dat laten volgen door bezigheden die zich in de sfeer van de huiselijke dagelijkse beslommeringen voordoen. De was, de plas, het eten en de geneugten die zich voordoen wanneer de alcohol de mogelijke drempels weten te slechten. Nu is dat in ons verhaal niet eens zo moeilijk gezien het karakter waarop onze conversatie zich voordoet. Het ene moment van een diep filosofische inhoud om vervolgens het meest banale aan de orde te stellen en wanneer een keur aan mensen aan ons oog voorbijtrekt, is Kees niet te beroerd om daar zijn mening over naar voren te brengen. Een aantal voorbijgangers heeft in zijn ogen de finish niet gehaald en het heeft er veel van weg dat die luyden ook niet een plaats achter de geraniums hebben weten te behalen. Zo’n dag die als het ware in een gouden lijstje had moeten worden ingelijst. Helaas is dat lijstje door de dag henen teloor gegaan…


iGer.nl


iGer.nl