Hemelbestormers…"!iGer.nl


iGer.nl
Beticht Eric niet van chauvinisme, maar in zekere zin is het toch een overloper. Waar Haarlem bekend staat als provinciehoofdstad, kan Alkmaar zich op de borst slaan vanwege de Victorie. En wanneer de Grote- of Sint Laurenskerk het genoegen heeft om 500 jaar in het middelpunt van de belangstelling te staan, er hemelbestormers zijn geweest die het gewaagd hebben de Hemel te Beklimmen in de hoop daar de geest van Mulisch tegen te komen, heeft Eric zich meer met de loop der eeuwen bemoeit. In die zin dat zijn tekeningen en de verhalen die rondom dit magistrale gebouw hebben gespeeld, nu zijn ge(stript)boekstaafd. Waarmee ik wederom een niet bestaand Nederlands woord aan de rijke Taalschat van Nederland kan gaan toevoegen. Wat heeft echter vandaag plaatsgevonden” In de Pleinzaal van de Vest vond een voorstelling plaats, niet alleen met muziek (wat omstreeks twaalf uur was afgelopen…) maar ook in aanwezigheid van de Directeur van de Vest en de beide hoofdrolspelers van dit gestripte boek te weten Bies van Ede en Eric J. Coolen. En ik heb ze weten vast te leggen opdat nageslachten op een ander moment hier kennis van kunnen gaan nemen. Want dat de Grote Kerk zich niet alleen voor bijzondere manifestaties leent, te denken valt aan een Whiskey-, Bier- dan wel Tattoo convent, een uitvaartbeurs dan wel een trouwerij, het kan nu eenmaal niet op met het gebruik van wat ooit een Katholieke en na de beeldenstorm als een protestante Kerk in gebruik werd genomen en dat de zijluiken van Maarten van Heemskerk daar de afgelopen zomer ook nog eens deel hebben uitgemaakt, kan het niet anders dan dat de uitsmijter van dit hele gebeuren in handen is gegeven van eerder genoemde heren. Maar er is een maar… een GROTE maar. Want beide heren ontvingen de penning van Verdienste van de gemeente Haarlem. Of Haarlem ook kan bogen op dat eerder genoemde stripboek, dat valt te betwijfelen, edoch wanneer Eric aangeeft de Bavo in Haarlem mooier te vinden dan onze Grote- of Sint Laurenskerk blijkt Eric naast een overloper toch wel wat chauvinistisch te zijn in gesteld. Er is echter meer. Nog meer zult u vragen” Ja, nog veel meer! Want als jij niet weet waar je moet kijken en anderen jou bekijken loop je de kans om bekeken te worden. Wanneer je daar weer een onbekende en bekende naam tegenkomt, kijk dan niet vreemd wanneer die onbekende naam Marcel Witte is (in zwart in beeld) en Eric J. Coolen Alkmaar op hun manier hebben bekeken en vastgelegd… Maar het verhaal van vandaag kent in zekere zin een dramatisch einde, het door Eric gesigneerde boek was gedurende een bepaalde tijd spoorloos bij Kaniskunst in Alkmaar, de dramatiek ten top toen het verdwenen boek plotsklaps uit een lade tevoorschijn kwam, op het moment dat er sprake zou zijn dat het boek in een stevige envelop via de post hier in huis zou arriveren. Vandaar dat ik wat beelden betreft niet tot het uiterste ben gegaan, laat staan dat de dame daar uiteindelijk het vernuft van Drebbel aan haar zijde trof…


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl