HERRIE IN DE TENT.

HERRIE IN DE TENT

Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.
Van teveel spektakel, wankel je allicht.

Twee spreuken, waarbij de eerste naar voren kwam toen de Afsluitdijk werd gedicht. En die tweede spreuk, afkomstig uit een gedicht van Lucebert, tegenwoordig voor de nodige ophef heeft gezorgd. Het moet gezegd worden dat door zijn verleden er een smet is ontstaan op zijn blazoen doordat hij zich als aanhanger van het fascisme op jonge leeftijd profileerde. En waar dit tegenwoordig wordt afgedaan als een ‘kwajongensstreek’, zullen velen zich herinneren wat een bepaalde bevolkingsgroep is aangedaan. Gedeporteerd en nooit meer terug gekomen. Waar de een koos voor het verzet, maakte de ander deel uit van wat als ‘Herrenvolk’ naar voren kwam. En waar in Alkmaar ophef ontstaat, probeert Bergen daar toch anders mee om te gaan. Het kan zich beroepen op het feit dat deze gemeente tot op de ziel verbonden is met de kunstenaar. Waardoor de grootste kunstenaar van het land, niet vies van experimenten en er bijna geen kunstterrein was waarop hij zich begaf.

En toch…

Keti Koti een ander verhaal met ook weer de nodige impact. Waarbij Jan Pieterszoon Coen niet bepaald een onomstreden naam is. Ook die heeft het nodige op zijn kerfstok staan en terecht dat ook deze man tegenwoordig met de nodige aandacht om aandacht weet te vragen. Ook zijn wreedheden worden naar voren gebracht en waar de VOC zich nog steeds kan beroepen op de rijkdom vanuit de Gouden Eeuw, ook daar valt het nodige van te denken. Peperduur is nog steeds een woord dat garant stond voor die tijden.

Slavernij waarbij de mens als handelswaar tegen het hoogste bod van eigenaar veranderde. Waar vele mensen de reis van Afrika naar Suriname niet overleefden en waar zij met kettingen in het ruim werden gehouden. En mocht een schip gaan zinken, verdronken allen. Maar ook dat betekende niet dat er een ‘man over boord’ was.

Excuses maken wordt tegenwoordig als uitgangspunt genomen, maar het duurt nog enige tijd voordat excuses daar belanden waar ze voor bedoeld zijn. Het VOLK. En wij moeten zien te dealen met het verleden opdat wij in het heden met open vizier de ander tegemoet kunnen treden. Waarbij regeringsleiders hun eigen agenda plegen en waar op de een of andere manier de tijd een rol gaat spelen.


Dan nog blijft de vraag of excuses wel voldoende zijn.