Onverdroten

Het was de Harer Majesteit Onverdroten, die deel uitmaakte van de vloot. Weliswaar in een andere tijd, waarbij de Klasse ertoe deed en alle schepen met een O (Onversaagd, Onverveerd) door het leven zijn gegaan. Maar je had ook de Alkmaar klasse, gelijk ook de vele schepen die met een Provincie naam door het leven gingen en nog steeds gaan.

Onverdroten staat voor niet ontmoedigen, ijverig, volhardend. En dat kun je van de huidige tijd bepaald niet zeggen. Het heeft veel weg dat tegenwoordig de nodige beerputten worden geopend, dat schandalen in de wereld een nieuwe standaard aan het worden zijn. Dat ambtenaren toch gevoelig zijn voor geldelijke beloningen of dat het bijkans usance is om dit door middel van een doofpot te laten verdwijnen. Dat volharden niet altijd loont dan wel ontmoetingen ook bepaalde bewegingen tot stand weet te brengen.

Geen politiek die bedreven wordt, geen achterkamertjes die in het daglicht komen te staan, laat staan dat men erop uit is om de ander een loer te draaien. En wanneer plannen naar voren komen om de stijgende zorgkosten volgend jaar met minimaal 10 euro per maand te gaan verhogen, de eigen bijdrage blijft dan wel weer op hetzelfde bedrag staan. Neen, voor menigeen is beknibbelen er niet meer bij en waar de Hoorn des Overvloed is gebleven, daar dient men Brussel voor te raadplegen. Daar werkt men met niet te overziene maten en wordt ieder gewicht bepaald niet op een weegschaaltje gelegd. Want ook daar zal men geneigd zijn om al dat gewicht op vele schouders terecht te laten komen. Waar afspraken worden gemaakt die vele burgers in de EU zullen gaan raken. Ik geef het je te doen om in samenspraak met al die vertegenwoordigers tot een eensluidend oordeel te gaan komen. En wordt het voor een deel ‘afwachten maar.’

En de krant van vandaag, maakt zich op voor de woorden uit Den Haag. Waarbij stil wordt gestaan bij de huidige problematiek en mogelijk door middel van voornemens, de vlam die in de pan dreigt te slaan, op voorhand met een deksel wordt geblust. Dat op termijn nog de nodige woorden zullen vallen omtrent dat wat door de Koning wordt voorgedragen, er waarschijnlijk nog wel hoedjes zullen komen die bestaan uit papier. Dat jongeren die worden geconfronteerd door een falende overheid, dat de mentale gezondheid van meisjes verslechterd en dat het van belang is om een zo hoog mogelijke opleiding te genieten, de druk alleen maar toeneemt waardoor forse emotionele problemen ontstaan als angsten, piekeren en depressieve gevoelens, kunnen niet afgedaan worden als randverschijnselen.

En dat wordt aangeraden om in gesprek te gaan met je kinderen juist nu, heeft veel weg van een open deur die voor die tijd altijd op een kier heeft gestaan.