het staat: ZWART op WIT 7

DUIDELIJK!

MORGEN! Dan mogen we weer meer. Dan vliegen we er weer uit, gaan naar andere landen, zoeken de zon op die het voor nu weer even af laat weten, houden we die afstand wat minder in de gaten, drogen we de handen thuis wel weer af, gaan de karren bij de supermarkt niet eerder in beweging dan dat we daar een muntje hebben ingelegd, weten we van wanten door handschoenen aan te trekken en zullen de aanbiedingen met een gedeeltelijk verhoogde prijs toch wel weer in boodschappentassen verdwijnen.


Want linksom dan wel rechtsom, de consumptiemaatschappij zal de nodige offers gaan vragen, nu er zoveel te brengen is. Niet alleen om scheefstand recht te zetten, de muren van zaken die op omvallen staan, de poorten zijn geopend om meningsverschillen de nek om te draaien en wanneer het om protesteren dan wel demonstreren gaat, ook die zaken zullen op termijn weer de nodige aandacht krijgen gezien het feit dat de zomer ook garant blijft staan voor de zogenoemde ‘komkommertijd.’


Scholen gesloten nadat zij ternauwernood geopend zijn, de vakanties die van overhand geregeld zijn, met verkiezingen voor de deur die ervoor zorgen dat niet alleen de eerste de beste, haantje de voorste, het braafste jongetje uit de klas, het mooiste meisje van een andere klas, het nachtegaaltje aan de vooravond van een doorbraak, de beste, de grootste, de langste, de simpelste, de eenvoudigste, de handzaamste, de gemakzuchtigste, de luiste, de meest overtuigende, de slimste, de stomste het tegen elkaar hebben opgenomen om ervoor te zorgen dat er weer voldoende beroering in de lage landen ontstaat.


En waar hoofden van leiders in de verschillende landen van deze wereldbol het in hun bol halen om elkaar te beschuldigen van de meest onterende ellende, kan ik niet veel meer doen dan juist voor vandaag, aan het einde van mijn zwart / witte denken deze cyclus te gaan stoppen. Door nog een keer met die bijzondere foto naar voren te komen.


Mijn opdracht zit erop, maar… het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat ik de aankomende tijd nog wat meer kleur in die discussie weet vast te leggen. Op naar 1 juli dus!