Horatius

Wat zou Horatius hiervan kunnen denken?! Nu was hij ver voor de Jaartelling begon al gezegend met een pen dan wel een steen dan wel een lei of stomweg wat papyrusrollen waarin en waarop hij zijn denken en gedachten als dichter naar voren bracht, dat neemt niet weg dat ik vandaag een beroep doe op zijn denken en gen idee heb op welke manier hij mij hierbij zou kunnen helpen. Gegeven het feit dat wij nog steeds delen van de uitademingslucht van Julius Ceasar tot ons nemen, moet het ook mogelijk zijn om een aerosol van Horatius tot mij te nemen. Een verdunningsgraad die in de richting gaat van het oneindige gelijk het getal Pi nog steeds onderweg is om aan een zeker criterium te voldoen, doe ik het vandaag heel eenvoudig met REIZIGERS.

We zwerven: // kruislings / wisselen / gedachten // verlaten / gang / een tunnel // het station;

// ieder / even weg / maar even / weg // en terug / op weg // dezelfde // in / richting…


Want zijn wij niet allen reizigers, anonieme voorbijgangers op zoek naar iets dat veelal verder weg ligt en kijken we dan niet naar dat wat direct voor onze voeten ligt. Meesat is dat een vorm van geluk maar… door de blik op elders te bijven richten, valt ook dat niet meer op. Recht vooruit, kijk niet om je heen en laat je leiden door de worst die je jezelf weet voor te houden.


Ongetwijfeld had Horatius in zijn tijd vergelijkbare gedachten…