… icus

Wat hebben een romanticus, eroticus, neuroticus en een psychoticus met elkaar gemeen? Daar hoop ik vanavond klaarheid in te scheppen, in die zin dat wat met cussen gepaard gaat niet is te verwarren met kussen. Er wordt in deez’ wereld al voldoende gekust, zowel mannen als vrouwen hebben de nieuwjaarszoenen waarschijnlijk doorstaan. Neen, ik ben met wat variabelen aan de loop gegaan en heb ontdekt dat wanneer je iets afwijkt van het eerste gedicht, het tweede, derde en ook het vierde zich lenen voor die genoemde variabelen. Niet verheffend, maar dat hoeft nu eenmaal niet altijd het geval te zijn.


Meer gaat het erom wat woorden teweeg kunnen brengen en in mijn geval ontkom ik er haast niet aan dat iets wat neigt naar het bijzondere over het geheel genomen als afwijkend wordt omschreven. Het zij zo, daar afkomst zich nu eenmaal niet loochent. En in mijn geval ben en blijf ik toch een geval apart. Zonder daar een bepaalde status aan te gaan ontlenen.


Ieder mens heeft nu eenmaal recht op zijn of haar afwijking en waar de afwijking in de regel niet wordt gezien, is het slechts de voorbijganger die hier geen nota van neemt. Waardoor ook vandaag de trappen waarmee ik de treden betreedt, weer eens weinig om het lijf hebben.


En toch hoop ik vanavond op een bepaalde bijval, was het alleen maar door het duister dat ervoor zorgt dat er licht verschijnt, ergens onder mijn schedeldak dan wel door woorden die ertoe kunnen gaan doen!