iets NIEUWs

IETS NIEUWS.
Het heeft iets kolderieks. De noemer vrije nieuwsgaring kan ervoor zorgen dat menigeen niet alleen de schouders ophaalt, maar mogelijk alleen even de wenkbrauwen fronst. waar de een zich beroept op het leiden van een land, gaat een ander er vandoor met een fles wijn van zo’n 300.000 euro. Jatten dus en een aantal rugzakken vol laden met flessen wijn, dewelke uiteindelijk een waarde vertegenwoordigen van 1,6 miljoen euro. Of een Bekende Nederlander die gratie wordt verleend, terwijl een andere Bekende (louche?) Nederlander van zijn bestuursfunctie wordt ontheven. En tussendoor laveren Cruiseschepen die mogelijk worden gebruikt om de mensen die momenteel in de buitenlucht mogen ‘logeren’, op termijn in hutten worden ondergebracht. Nood breekt wet wordt weleens verondersteld, maar waar wetten ontbreken worden noodwetten ingebracht. Om vervolgens met het recht in de hand op een bepaalde manier actie te kunnen gaan voeren.

Dat is politiek van een andere orde dan de politiek die zich plaatselijk kan voordoen. Waarbij ‘dark stores’ een rol spelen om Gorilla’s op pad te sturen. Of wat te denken van de man die als Kaasdrager een druppelende briljantgroene tweewieler uit een gracht in Alkmaar vist? GO staat er in wit op dat briljantje en wanneer je bedenkt dat er ondernemers zijn die wel brood zien in deze onderneming, houd er dan op termijn rekening mee dat de fietspaden die momenteel worden geteisterd door van ondersteuning voorziene pedalen straks ook de voetpaden zullen gaan bevolken, waardoor mensen die zich met een rollator voortbewegen, haakse bochten moeten maken om dat object te kunnen omzeilen.


Want het werkt eenvoudig: met een app op je mobiele telefoon die nauwelijks als telefoon wordt gebruikt, zoek je op de plek waar je je bevindt de eerste de beste locatie waar dit groene monster op je staat te wachten. En voor een euro per minuut baan je je geluidloos een weg, zet op een andere plek dat monster neer en vervolg je het pad dat voor je ligt richting station.
‘Strooiscooters’, een nieuw fenomeen dat mogelijk op termijn in De Dikke van Dale terechtkomt.
Wenpijn is een ander woord dat voor deze scooterhype wordt gebruikt, maar ik zou willen besluiten met de woorden van Boris;


‘Hasta la Vista, baby’, wen daar maar aan!