In beweging blijven…

‘Wie goed doet, goed ontmoet.’ Maar als je niet goed doet, wat gebeurt er dan”! Ik zou niet direct het juiste antwoord weten, maar weet wel dat wanneer het antwoord in het ongewisse blijft, het een raadsel wordt voor de betrokkene. Of voor alle betrokkenen. Want veelal is het een verhaal met diverse keerzijden. Wat is het belang, wat kan de bedoeling zijn en wat zijn mogelijk de verborgen agenda’s die de betrokkenen tot hun beschikking hebben” Is het een veronderstelde ‘diepte investering’, of is het een oprechte belangstelling voor die ander. Die je als het ware met open vizier tegemoet treedt, is het oprechtheid dat een rol speelt, of is het het absolute vertrouwen dat je kenbaar maakt. Als het ware neutraal, waar echter wel degelijk een subjectiviteit een rol in speelt. Om over objectiviteit maar te zwijgen. Want de eerlijkheid gebied mij om ook wel eens zodanig naar voren te komen, dat er de nodige vraagtekens bij te plaatsen zijn. Want wat is goed” En wat beoog je eigenlijk met dit gezegde” Een dilemma waar ik me vandaag voor voel geplaatst. En wanneer gevoelens daar een rol in gaan spelen, wordt het eigenlijk een situatie die zich uiteindelijk niet laat voorspellen. En dan doel ik op de mogelijke veronderstelde afloop waardoor het fenomeen van het ongewisse alsnog een rol in kan gaan spelen. Mooi dat er gezegdes zijn, maar moeilijk te voorspellen wat de uitkomst op termijn zal zijn. Want het is veelal het uiteindelijk resultaat dat een gevoel van welbehagen naar voren kan gaan brengen, in tegenstelling tot een ongenoegen dat zich zou kunnen voordoen. En wat zich dan voordoet kan de ander kopschuw maken, in die zin dat het juist een reden kan zijn om mij wat meer in de schulp te laten terugtrekken. Oprecht, eerlijk en het willen delen van dingen die zich op mijn levenspad voordoen, dat is wat mij beweegt. Maar dat mijn beweging niet altijd wordt verstaan dan wel gevolgd…


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl