in competent

Of je mag ‘m, of je mag ‘m niet! Andere varianten waren moeilijk te bedenken. En daar hield ik het in de regel bij. Omslachtig. En waar leidt het toe, wanneer de wereld in een notendop ook nog eens de revue passeerden. Maar velen waren verbaasd, wanneer uiteindelijk bleek dat er wel degelijk een kop en een staart in het ‘verhaal’ te ontdekken was. De heuvelen en dalen, de verschillende wegen die uiteindelijk wel duidelijk tot een resultaat hebben geleid, was de weg waarlangs is geregeld wandelde. Neen, niet altijd lessen volgens de boeken, niet altijd een duidelijk begin maar uiteindelijk toch een duidelijk einde en dat volgens mij er ook voor heeft gezorgd dat ‘men’ ging nadenken over de eigen inbreng in het plegen van zorg. Specifieke zorg, de zorg voor de psychiatrisch gestoorde medemens met zoveel herkenbare menselijke trekken. En waar het accent kwam te liggen op de behandeling was het meer de bejegening die in mijn ‘verhalen’ een rol speelde. En waar ik goed in was, of het nu de anatomie betrof dan wel de psychiatrische verpleegkunde, de Maatschappelijke Gezondheid Zorg dan wel Recht- en Wetskennis, de In bewaring Stelling dan wel de rechterlijke Machtiging, het begeleiden van een scriptie dan wel het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, het maakt mij over het geheel genomen allemaal weinig uit. Pretenties”! Misschien wel, maar het competent zijn van de leerlingen, was iets wat ik aan alle kanten probeerde voor ogen te houden. Tegenwoordig is dat een vereiste: competent zijn. Naast het fenomeen van bevoegd wil nog niet zeggen bekwaam. Het omgekeerde is veelal geenszins het geval. Het doet mij verdriet dat de huidige zorg niet meer te vergelijken is met de zorg van het verleden. Waar nog werd geprobeerd om de leerling het vak met alle in outs bij te brengen. Een pad dat niet over rozen ging en waarbij de mogelijke schade en schande nog in het blazoen terug te vinden viel. Kom daar vandaag de dag nog eens om, verbaas je niet alleen maar sta niet vreemd te kijken wanneer er ook sprake is van enige verbijstering. Bijt geregeld op je tong, voor je daar een reactie op een situatie van enig commentaar gaat voorzien. Natuurlijk wordt er ook tegenwoordig met goede intenties zorg verleend, alleen de vraag waar de inhoud te vinden valt…