inclusieve WERELD (verbeteraar).

Te zijn zoals je bent, op enig willekeurig moment. Ik geef het je te doen, binnen de kaders van fatsoen. Wanneer de neiging ontstaat om eens flink uit de band te springen, schijt aan dronken Naadje te hebben en de boel overlaat aan de boel, kan het niet alleen heel bevrijdend zijn, maar laat je waarschijnlijk ook zien dat er meer in je huist dan dat de omstanders vermoeden. Dat er een beest in je schuilgaat, dat het niet altijd vanzelfsprekend is hoe je je opstelt, dat saamhorigheid in de ene situatie passend kan zijn, dat je aanpassingsvermogen mogelijk een deuk heeft opgelopen en dat schreeuwen, brullen en eens flink de waarheid te zeggen net zo goed bij jou past als dat dit ook bij anderen voorkomt. En wanneer je een mate van exclusiviteit claimt, dit vaak gepaard gaat ten koste van een ander. Gelijk ooit die uitspraak afkomstig uit Animal Farm van George Orwell. ‘Iedereen is gelijk maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen!’

En waar momenteel het streven naar is, het omdenken mogelijk een rol kan gaan spelen is dat exclusiviteit wordt ingeruild voor een inclusieve wereld. Waardoor de toekomst komt te staan op het helaas te voeg overleden persoon Han de Wit die op wereldverbetering ging. Ontwikkelingshulp, maar ook dat is een fenomeen van vele tientallen jaren geleden. Wat is de quote ‘verander de wereld, begin bij jezelf’ op dit moment nog waard? Nu alles op een laag pitje is gekomen, het pleidooi omtrent exclusiviteit ook aan kracht heeft ingeboet en er bewegingen zijn die in golven het ene moment de actualiteit halen, om op een ander moment in het grijs van de tijd te verdwijnen. Niet dat ik de wijsheid in pacht heb, maar het doet mij soms denken aan tijden van weleer. De tijd dat ik me probeerde te ontWIKkelen, dat ik keuzes maakte omtrent een opleiding, de aandacht die in die tijd vooral naar mezelf uitging en de daden waar ik later met een dubbel gevoel op terugkijk. Waarin ik bezig was om niet alleen grenzen te ontdekken maar er ook een handje van had om juist die grenzen te gaan verleggen. Laat na om veerkracht om te zetten in daadkracht, laat me liever leiden door de omstandigheden, pruts wat met berichten en neem het besluit om mezelf regelmatig te gaan belonen.

De wijze waarop doet er niet toe, maar wanneer ik ergens een gaatje tegenkom… zal ik bepaald niet schromen!