INTARSIA lijnB

INTARSIA. Intarsia staat voor inlegwerk in hout. Deze speciale vorm van houtbewerking was al in de oudheid bekend, maar werd in de 16e en 17e eeuw weer populair. En nu in 2019, heeft Winnie van Oosten zich met dit edele werk bemoeit, hetgeen een oogstrelend resultaat tot gevolg heeft gehad. Waarbij groot en klein, jong en oud en ieder voor zich aan zijn of haar trekken kan gaan komen. Het behoeft geen betoog dat haar werk tentoongesteld staat in lijnB, waarbij de B staat voor haar Broer BoB.

Eigenlijk is er sprake van een van OOSTEN handel, waarbij het oosterse niet direct als uitgangspunt fungeert. Het heeft wat weg van een voormalige Winkel van Sinkel in die zin dat ook hier van alles te koop is, behalve dan hoeden en petten en niet te vergeten damescorsetten. Of het om een tas gaat, een prentenboek, een boek omtrent fotografie, aardewerk van een bij niet bekend merk, speelgoed in diverse vormen dan wel een mobile dat erom vraagt om verkocht te worden, een kleurrijk geheel staat de willekeurige bezoeker te wachten. En dat ook nog eens in verschillende prijsklassen.

Noem het geen uit de hand gelopen hobby, maar meer een vol overgave gehanteerd ondernemers present. Waar mensen blij worden van hetgeen daar te bezichtigen valt, van dat wat Frederiek door haar handen laat gaan en waar met een zekere reserve, Bob denkt de scepter te kunnen zwaaien. Handelswaar dat in een ander stadium genoegen had kunnen nemen om bij het grof vuil terecht te komen, maar dat met een bepaalde eerbied nieuw en ander leven wordt ingeblazen.

Maar ik dwaal af. Wat vandaag de revue zal gaan passeren zijn de kleine werken van Winnie, de spaarbank van de Rijkspostspaarbank en in de laatste plaats een indruk van de afbouw van boekhandel Feijn. Deze wordt namelijk op 26 augustus gesloten en het zal de bezoeker kunnen gaan ervaren als een aderlating.

Boeken worden tegen geweldige kortingen in de aanbieding gestort, koopjesjagers worden genood om zich over deze werken te ontfermen en ook ik heb vandaag wederom een slag geslagen. Peter de Wit en daarmee Sigmund is in mijn bezit. En dan te bedenken dat die Peter de Wit afkomstig is van een boerderij in Heemskerk, de titel spreekt dit keer voor zich.

Autodidact in zekere zin die zich ernstig heeft bezig gehouden met de Geestelijke Gezondheid Zorg in het algemeen, de psychiatrie in het bijzonder. En dat van lijnB? Dat staat mogelijkerwijs voor B van Bijzonder, waardoor lijnB zich toch weer Bijzonder manifesteert! Want Bijzondere mensen kenmerkten zich in het verleden in die Gestichten, hetgeen mij weer de gelegenheid geeft om dat speciale lijntje dat ik heb met die B van Krankzinnigenverpleging naar voren te kunnen gaan brengen!