Intermezzi III

Wanneer je in bad wenst te gaan, kan dat soms wat badinerend overkomen. Niet dat een bad uit een ver verleden zich leent om als een soort van wellness allerlei spoelingen te ondergaan, een reliek is nu eenmaal niet veel meer dan een encycliek veronderstelt. En wanneer er sprake is van een bad ver voor Christus zijn opwachting maakte, kan het niet anders dan dat je in Griekenland terecht bent gekomen. Raadselachtig dan wel mysterieus en waar de een zweert bij de Goden, doet de ander niet veel meer dan die vondsten de rug toekeren.

mdaMartin


Wederom een intermezzo of zouden het intermezzi zijn?!