INtermezzi IV

Workaholics zijn van alle tijden. Dat wil zeggen dat het beoefenen van een sport veelal gepaard gaat met een bezoek aan een daarvoor bestemd lokaal. Big Gym om maar een voorbeeld te noemen maar ook dat stamt uit een heel ver verleden. De Grieken zijn niet voor niets bekend geworden door hun Olympische spelen, de Marathon stamt uit het jaar 490 voor Christus en waar de afstand tot de huidige dag nog steeds 42,195 kilometer bedraagt, zijn er zelfs halve marathons in het leven geroepen.

Waardoor in de loop der tijd wel enige aanpassing heeft plaatsgevonden, ook de Romeinen konden er wat van. Zij hadden de Gladiatorenscholen tot hun beschikking en schroomden niet om deze lieden in gevecht te laten gaan met leeuwen. En wanneer de keizer zijn duim benedenwaarts drukte… bloed vloeide toen en vloeit nu nog steeds.

Daar hoeft echter geen enkel mens aan te pas te komen, is slechts een vinger nodig om een knop in te drukken en vliegen de kruisraketten je om de oren. Maar dan dit object dat Martin mij toezond. Een gebouw dat 1000 jaar BC zich leende voor het Griekse worstelen, naderhand vervangen door het Grieks/Romeins worstelen en mogelijk momenteel te vergelijken met kickboksen. Het houdt het geheel wat levendig, maar ook aan dit worstelen zullen op termijn wel weer varianten te bedenken zijn.

mdaMartin

Zo blijft men bezig!