Intrige rend!

Laat ik ervan uitgaan dat hij alleen maar goede bedoelingen heeft. Waar ik dan weer staat op kan maken. Woorden alleen schijnen nu eenmaal minder indruk te maken, dan dat ik daar een beeld aan weet toe te voegen. En met beelden van mijn hand is het de laatste tijd wat treurig gesteld. Dat ligt niet alleen aan het weer, maar meer aan de omstandigheden waaronder ik verkeer. Niet onoverkomelijk, maar de vraag die blijft is: wie voorziet mij momenteel van wat foto’s.

Een antwoord is helder: Martin die er nog geregeld op uit trekt. En waar het beeld van vandaag weer van invloed kan zijn op de tekst die ik naar voren breng. Intrigerend is een woord waarbij de betekenis aan de ander is. Maar die foto intrigeert mij volledig. Want wat hij zag dat zag ik niet. Wat gaat schuil achter die veronderstelde deur. Een spook, een geheim dat zich niet laat openbaren, duisternis alom en het is door het oog dat de naald het af laat weten.

Een vorm van vervreemding doet zich voor en voor je het goed en wel beseft kan ook een ondertoon van angst naar voren komen. Is het een laakbaar beeld dat mogelijk toekomstige geheimen naar voren laat komen? Geheimen waarbij toekomst verwachtingen zullen gaan verdwijnen. Hoewel ook daar wel weer het een en ander over op te merken valt. Gebeurtenissen die plotsklaps verdwijnen wanneer een slopershamer in het vizier komt. Want waar verval een deel van het geheel uit maakt, ook daar zal wel weer wat anders naar voren gaan komen. Het is niet zozeer de Phoenix die uit zijn as herrijst, maar het gegeven dat er altijd wel weer lieden zullen zijn die een doorbraak weten te forceren.

Maar waar dat beloofde rode jurkje is gebleven?