JATTEN!

Welke onverlaat haalt dat nou in zijn harses?! Maar misschien was het wel een zij, die afzag van haar visitekaartje… Feit is dat het dansende varken van Marjolijn uit die opengebroken vitrinekast is verdwenen, waardoor het fenomeen kunst door een goedwillende amateur tot diefstal verheven is. Waar zij absoluut niet op zat te wachten en al haar werken plotsklaps zijn verdwenen. Kunst Als Medicijn, dan wel KAM in het Noord West Ziekenhuis kent op een vrijdagavond rond half negen een onverlaat die zich ontfermt over haar dansende varken. En weg is het varken misschien wel onderweg om als brons te worden geslacht. Zo simpel kan het zijn maar zo kwalijk is het fenomeen wanneer anderen zich ongevraagd aan andermans spullen te buiten gaan. Natuurlijk is er sprake van een verzekering, dan nog is het idee om een dansend varken levenslicht te laten aanschouwen, het wassen beeld dat in brons werd gegoten en dat daardoor een diepere betekenis heeft gekregen, spoorloos verdwenen. En wordt aangeraden om door middel van feesboek het gestolen goed aan de wereld kenbaar te gaan maken…


Een ziekenhuis kenmerkt zich soms dat ook zieke geesten zich daar kunnen ophouden. Nu is het zo dat de PAAZ waarschijnlijk nog tot de mogelijkheden gaat behoren om zij die krank zinnig zijn van geest onderdak te bieden, het blijft een feit dat zieken nu eenmaal in een ziekenhuis terecht kunnen. En zeker in een tijd als deze. Neen, dan maak ik maar weer melding van het feit dat LIVA zich uitstekend leent om even model te zitten op een kleed. Waardoor dat schrijnende gevoel van dat jatten een beetje naar de achtergrond verdwijnt!