UITZONDERing en de regel!

Het is allemaal zo eenvoudig: het nieuwe normaal! Het oude normaal is door middel van een veranderde moraal naar het ronde archief verwezen en het nieuwe wacht simpelweg de eenvoud van wat de regering voor ons in petto heeft. Het blijft nu eenmaal een feit dat zij die ons door deze hele toestand heen weten te loodsen, zich bewust zijn van het kuddegevoel dat zij door omstandigheden naar voren hebben weten te brengen.

Dat ik een individueel kudde dier ben met de nodige haken dan wel ogen die ik blind vestig op de nieuwe toekomst, staat buiten kijf en wanneer 17 miljoen mensen net zo volgzaam zijn als hen wordt voorgeschoteld, zal het niet lang meer duren of wij gaan over tot een andere orde van de dag.
Waar ooit werd verondersteld dat de Goden waarschijnlijk kosmonauten zijn geweest, staat nu alweer een raket klaar om naar de maan te reizen. ‘Fly me to the Moon’ een song uit een ander tijdperk waar de wereld toen zich kenmerkte door een bepaalde overzichtelijkheid.


Geen getwitter dat de ether vervuilt, geen smartphone die ervoor zorgt dat alles wat je niet weet direct opgezocht kan gaan worden, de Winkler Prins als een standaardwerk menig boekenkast wist te vullen en De Dikke van Dale uitkomst bood wanneer een woord van betekenis nog opgezocht kon gaan worden. Waarbij tegeltjes wijsheid een bepaald doel naar voren bracht en waar ooit werd verondersteld dat Geluk heel gewoon was.

Nu gaat het om een andersoortig geluk en is het vaak de wijsheid die het onderspit dreigt te delven. Waarbij menig doodgraver de gelegenheid krijgt om dat wat ooit zo gangbaar was, alsnog ten grave weet te dragen. Natuurlijk heb ook ik wat last van somberheid, van een mineur dat waarschijnlijk nog een aantal dagen zal gaan voortduren en waarbij de veronderstelde wijsheid verdrinkt in een kan. Niet dat die versnapering in de regel uitkomst biedt, het feit dat gemeentepils strikt is voorbehouden aan het wassen der handen, het poetsen der tanden, dan wel het begieten van een simpele bloem, de gewassen die gedijen door het water uit de sloot en er sprake kan zijn van enige verzilting, nog even en de Nieuwe Haring doet weer opgeld hoewel er geen vlag valt te ontdekken.


En dan is die vrekkige Hollander wederom bereid om diep in zijn buidel te tasten, komen de kwaliteiten van die Nieuwe Haring weer uitgebreid naar voren en kan er haast geen sprake meer zijn van het veronderstelde nieuwe normaal, hoewel… uitzonderingen zijn in de regel niet uitgesloten!