KEES

Het gaat vaak nergens over, de koetjes in de stal en de kalfjes die dankzij inseminatie geboren worden. De wereld valt nu eenmaal nog steeds te verbeteren en de verbitterden onder ons vinden een uitgang om door complotten te gaan smeden, de anderen op het verkeerde been te zetten. Het behoeft geen betoog dat de behoefte aan betoog toeneemt, waar de deskundigen vooral veel uit hetzelfde vaatje tappen en de omzet van de bierbrouwerij drastisch afneemt. Hoe leuk kan het dan zijn wanneer een zeker iemand zijn opwachting maakt en mij steeds opnieuw weet te verrassen, terwijl er een serieus onderwerp aan de orde dient te komen. Wat te denken van een podcast (wat dat ook moge zijn), waarbij ik het dubbele genoegen heb om als eerste daar deelgenoot van te gaan worden. Even serieus te zijn en mijn idee omtrent het belang van een hobby naar voren te brengen en het aan de moderator over te laten om daar na de nodige distillatie zijn kwaliteiten op los te laten. Geen idee hoe dat dan weer uitpakt, maar wanneer het genoegen aan beider zijde te vinden valt, staat niet een eigengereide podcast meer in de weg.

Neem nu het fotocafe, dat jaren geleden tot stand is gekomen en waar menigeen de nodige genoegens aan ontleent. Waarbij je de mogelijkheid hebt om zelf te bepalen om met een opdracht aan de haal te gaan, het niet gaat om voldoende te scoren, maar meer om het doen van de dingen die je anders waarschijnlijk zou laten. Een soort van stok achter de deur, een mogelijkheid om niet ontdekte zaken van jezelf te ontdekken en war je een bepaalde vorm van creativiteit aan weet toe te voegen. Je eigenheid als het ware te etaleren, het in ontvangst nemen van de nodige feedback dan wel suggesties te krijgen in een vorm die je wel of niet bij een volgende keer in overweging neemt. Het moet niet, het hoeft niet en uiteindelijk is het niet veel meer dan dat het ertoe doet. Je kijk verandert en (on)bewust neem je die suggesties mee, bij een volgend moment. bij een onverwachte ontmoeting, kijk je even anders dan gewoon en waar je blijk voorheen op oneindig stond, kijk je wat bewuster naar de situatie die zich voordoet. Op een niveau wat een amateur in hoge mate op prijs weet te stellen en waar een prof zich afvraagt wat de maker bewogen heeft om juist dat beeld te maken. Ik bedoel simpelweg fotografie en wanneer Kees zich aandient kan ik het ook niet laten om zijn opwachting vast te gaan leggen.

Want wat hij nu weer laat zien is als die verrassing die hij mij steeds weet te bereiden…