Kijk niet vreemd op!

Goed, nog een volgende dag te gaan en dan is het over met januari. Wanneer ik dan even terugblik op de afgelopen jaren, ontkom ik er niet aan dat de winkels geregeld werden geconfronteerd met wachtende mannen, wel dan niet voorzien van een mondkapje, werd de openbare ruimte ingeruild voor de gesloten dichte ruimte, was anderhalve meter de standaard en is het afwachten wanneer de volgende lockdown zich weer voordoet. Niet dat dit iets uitmaakt, het gegeven blijft nu eenmaal dat cijfers in deze bepalend zijn en dat van een voorspelling ten aanzien van mogelijke ontwikkelingen niet meer blijkt te zijn dan een natte vinger in de wind, om te bepalen waar die wind dan weer vandaan komt.

Of wanneer het de huidige regering behaagt om weer eens op een andere manier in het nieuws te komen. Door ingelaste uitzendingen, dan wel dat het elders de Spuigaten uitloopt en Den Haag zich mag opmaken om weer iets van zich te laten horen. Een spel als Monopoly doet zich nu letterlijk voor, en waar de Dorpsstraat van Ons Dorp zich mocht verheugen op een hotel dat geen enkele gast ontving.
En waar sprake was van een onderkomen van Rijksoverheidswege ( ga direct naar de gevangenis, ga niet langs Af en ontvang geen 200.000 euro) en wacht tot je mogelijk een medegezel in je cel ontvangt.)

Dan kun je leuk de wereldproblematiek in je huiscel bespreken en de dagen af gaan strepen die je nog tegoed hebt. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat het voor een aantal mensen afwachten is wat de rechterlijke macht beslist en een goede advocaat laat zich immers royaal betalen. Maar daar valt tegen te verzekeren en aangezien de verzekeringspremies nog steeds stijgen, het inkomen navenant daalt, moet je niet vreemd opkijken wanneer in de loop van het jaar…
maar ook dat is van een andere orde, dat komt mogelijk in februari wat meer aan bod wanneer de overheid wederom van zich laat horen.


Kijk dan niet vreemd op wanneer op je telefoon een nader bericht tevoorschijn komt!