KLEURRIJK

Kleurrijk, hoewel… Dat hangt er maar net vanaf vanuit welke hoek je dit gebeuren beschouwd. Want een stoet kinderen die zich als ware het de rattenvanger van Hamelen laat leiden door een drietal juffen en hand in hand naar omlaag gaan naar een tunnel, doet gelijktijdig denken aan dat Land van Maas en Waal, terwijl ook een andere metafoor te ontdekken valt, te weten dat er ook aan deze tunnel aan het eind er licht gloort. Waar mogelijk kan het ook zo zijn dat het hand in hand de kameraden op een spoor zet waarbij zij niet veel later uit alle kelen kunnen schreeuwen omdat het in een overdekte tunnel nu eenmaal meer lawaai geeft dan gewoon in de buitenlucht.

En allen zijn beladen met rugzakjes waarbij de inhoud te bedenken geeft en mogelijk ook al kinderen erbij zijn die in hun latere leven met de inhoud van hun rugzak zowel psychisch dan wel fysiek nog het nodige te verwerken krijgen.

Maar niet getreurd, momenteel speelt de kleur een belangrijke rol en wanneer ik daar ook nog wat anders tegenover weet te zetten, is het het groen wat zich voordoet bij een sloot, een aantal lisdodden en wat er nog meer te ontdekken valt. Want ontdekken zal die stroom van kinderen geregeld overvallen en wanneer er op termijn ook nog het nodige te leren valt, denk ook ik nog weleens terug aan mijn lagere schooltijd in een andere tijd waarbij schoolmelk een standaard was, waarbij het sparen werd bewerkstelligd door de Nutsspaarbank en waarbij een schoolreisje ook tot de mogelijkheden was gaan behoren…