Kom van dat dak af!

In zekere zin betreft het parafernalia, in absolute zin betekent het iets. En met dat iets ben ik de laatste tijd niet alleen geld kwijt, maar raak ik ook nog eens in het ‘bezit’ van zijn hand. Dat wil zeggen dat de geest die in Joost rond dwaalt hem in de gelegenheid stelt om dit zichtbaar te maken. Dat het niet altijd deerniswekkend is een gegeven, dat humor daar een wezenlijk onderdeel van uitmaakt en dat juist die beperkte vrije geest van die kunstenaar mij niet alleen op andere wegen heeft gewezen, feit blijft dat ik nog steeds onder de indruk ben van zijn werken, waar ik vandaag de nodige parafernalia aan heb kunnen toevoegen, hetgeen mij waarschijnlijk niet in dank zal worden afgenomen. Het is eigenlijk heel bijzonder om, door middel van mijn hersenen en zintuigen, in de getekende gedachtewereld van een ander te vertoeven. Humor, als laatste redmiddel wanneer de stilte te benauwend wordt, de kans dat een grap de verstarring van de ander weet te doorbreken, de schijnwereld die de realiteit soms op een dwaalspoor zet en de vlucht uit een alledaags bestaan. Om maar eens wat platitudes naar voren te brengen, gelijk de mannen van het Volk afgelopen woensdag naar voren wisten te brengen. Mannen uit Haarlem, waar ook Joost Swarte en zijn broer de nodige creativiteit naar voren hebben weten te brengen. Begaafde mannen, die er met weloverwogen keuzes de wereld op een andere manier tot leven hebben weten te brengen. En waar ik, in bepaalde zin, mij door laat vermaken. Want vermaak is nu eenmaal onontbeerlijk in een menselijk bestaan. Waar de een een filosofische weg bewandelt, maakt een ander gebruik van volstrekt platte humor. Zeker wanneer dit een stripverhaal betreft onder de noemer ‘strips in stereo’, waarbij een keur aan namen en navenant tekenwerk de revue passeert. Dick Matena, Henk Kuijpers, Hein de Kort. Gerrit de Jager, Hanco Kolk, Erik Kriek en niet in de laatste plaats Joost Swarte. Zij mochten diverse nummers van Peter Koelewijn, Boudewijn de Groot, Teach-In en Spinvis, Raymond van het Groenewoud van een getekende inhoud voorzien. En ook dit exemplaar heb ik sinds kort aan mijn uitbundige verzameling weten toe te voegen. Ik bedoel maar, nog meer gedachten en kronkels die anderen hebben weten om te zetten in tekst en beeld en daar komt dat andere zintuig naar voren: oren. Ik laat eenvoudig weg mijn geest dwalen, weet niet veel beter te doen dan te genieten en wanneer je mij vraagt naar wat… Kom van dat dak af!


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl