kond doen van KONT!

Hoe komt het toch dat bij oudere mannen geen kont meer te ontdekken valt?! Zijn zij dit aan de voorkant gaan compenseren en is de buik die wordt gezien als pens, het evenwicht als zodanig weet te bewaren? Of is het slechts een kwestie van afname van de bilspieren doordat er niet veel gebruik meer van wordt gemaakt, gezien de leeftijd en viagra dat ervoor dient te zorgen dat de op en neergaande beweging vanuit het verleden zich nog hoogst zelden voordoet? En waarom worden daar geen onderzoeken naar gedaan, ter compensatie van al het leed dat zich dagelijks voordoet?

Ooit was er een psychiatrisch verpleegkundige die gezondheidswetenschappen studeerde in Maastricht en op zijn vakgebied probeerde te promoveren en al doende tot de ontdekking kwam dat dit welhaast onbegonnen werk was maar toch zijn bul haalde door af te studeren op het onderwerp winden. En dat de mens gemiddeld zeshonderd ruften liet per dag, waardoor hij met zijn windtheorie alsnog de titel van Doctorandus in de wacht wist te slepen. Ik bedoel maar, hoe zinnig kan een onderzoek zijn en wat heeft dit voor invloed op de mensheid.

Ook ik heb me ooit gewaagd aan een werkstuk dat de vraag probeerde te beantwoorden wat de rol van een psychiatrisch verpleegkundige kan zijn in de relatie tot hulp bij zelfdoding. Maar ook daar was ternauwernood informatie over te vinden en het feit dat het de bedoeling was van die toenmalige opleiding voor een eerste graad aantekening de wetenschap ervan uit ging dat je twee tegenstrijdige opvattingen van twee verschillende wetenschappers als uitgangspunt diende te nemen om daar je eigen conclusie aan te kunnen gaan verbinden, dat bleek toentertijd een drempel te ver. Waardoor ik uiteindelijk in een gedecimeerde klas en met behulp van Wilma van der Heijden alsnog die aantekening heb kunnen behalen.

Of mijn andere werkstuk dat de Wet BIG behelsde, ook daar heb ik me behoorlijk in vergist. Vandaar ook dat ik op het pad dat ik lang geleden ben ingeslagen, wikswegen wel te verstaan, mij van velerlei zin en onzin zelfstandig kan bedienen. Waardoor deze zondag ook wat nieuw elan naar voren brengt, hetgeen onverlet laat hoe het komt dat juist die groep oudere mannen toch minimaal recht heeft op een antwoord op deze prangende vraag.

Was het alleen maar om even de zinnen te verzetten!