LAAT ANGST JE NIET VERLEIDEN, OM DE ANDER TE VERMIJDEN!

‘LAAT ANGST JE NIET VERLEIDEN, OM DE ANDER TE VERMIJDEN!’


Noem het geen statement, maar meer een mogelijkheid om wat realisme naar voren te brengen. Nu van alles op een ander pitje terecht is gekomen, het vuur niet meer aan de schenen kan worden gelegd, er nog steeds Gronings gas door de leidingen stroomt, de glasvezel niet alle huizen en houdens van informatie kan voorzien, waakzaamheid geboden wordt en de overheid soms een oogje dichtknijpt, de mens in het algemeen en de Nederlander in het bijzonder zijn of haar toevlucht zoekt in alternatieve vormen van plezier, kan het niet anders dan dat ook ik daar een bijdrage aan wens te leveren.


Nu stelt mijn bijdrage in het algemeen weinig voor, de enkeling die zich op mijn pad begeeft weet veelal niet dat mijn wegen ondoorgrondelijk zijn,en wanneer er sprake is van wikswegen raak ook ik geregeld de draad kwijt. Op zoek naar Ariadne is een mogelijkheid, het zoeken naar een licht in deze duistere tijden een totaal andere.

De telefoon een uitkomst en wanneer moeder Corry (mam) belt, hoef ik alleen maar te herhalen wat ik de afgelopen dagen al naar voren heb gebracht: ‘is Ria al thuis?! Neen, zij zit nog steeds met Vincent, Marlies en Liva in ‘verweggistan’ Slovenie zit ook op slot, zij huizen in een huis in een gehucht dat ver van de bewoonde wereld is, zij genieten van de natuur en hebben er alle begrip voor dat ik niet mee ben gegaan. Ik zou mij daar ‘dodelijk’ gaan vervelen… (Niet voor niets behoor ik tot de risicogroep).’


Je moet de situatie nu eenmaal nemen met een knipoog, galgenhumor is mij bepaald niet vreemd en wanneer ik mij niet meer weet te vermaken, kan ik alsnog besluiten om toch maar eens die stofzuiger te gaan hanteren, hoewel ik tot dit moment nog niet omkom in het stof, dat deze situatie met zich meebrengt. Ik doe wat door het nodige te laten, ik knies wat op een oor, een oorwurm raakt de weg kwijt en voor ik het goed en wel besef is de dag alweer om.

Boekie lezen, marktplaats afstruinen nu de koopgoten gesloten zijn, wat schrijven op een blog waarbij de zinnigheid ontbreekt en vooral geen beeldbuis kijken, radiostilte in acht blijven nemen en alles wat ervoor kan gaan zorgen dat ik niet omkom in mijn beperkte rampspoed. Want ook de Spoed Eisende Hulp is zover om ook in Alkmaar triage voorzieningen te treffen…


Waardoor de toestand in de wereld zich ook (her)kenbaar maakt in Alkmaar. En waar ik gisteren een extra bericht onder de aandacht heb gebracht, doe ik het vandaag nog een keer. Nu onder de noemer:


‘LAAT ANGST JE NIET VERLEIDEN, OM DE ANDER TE VERMIJDEN!’

Zorg voor de zorg om de zorg wat te kunnen gaan ontlasten. Heb je nog voldoende pleepapier?!