Lauw man in LOUWMAN deel 1

“In hoeverre er sprake is van een causaal verband dat, mijn beste Watson, blijft steeds de vraag! Veelal een kwestie van deductie, op grond van de feiten die zich voordoen en de niet altijd zichtbare sporen die men achterlaat. Een kwestie van niet alleen goed kijken, desnoods een loep in handen te nemen en de vraag te stellen, waar, hoe en mogelijk wie een rol zou kunnen spelen in het misdrijf dat is begaan. Of dit nu een moord betreft, een simpele inbraak dan wel een oplichterstruc, feit blijft dat wanneer de oorzaak te achterhalen valt, het gevolg zich laat voorspellen. En dat gegeven van oorzaak heeft ervoor gezorgd dat het gevolg zich in dit bericht gaat onthullen!”


Het is een aankondiging wat doet denken aan een voorspelling omtrent het weer: de aankondiging van een mogelijke hittegolf die vorige week een aanvang heeft genomen. En met die gevolgen ben ik nog steeds in staat om daar het nodige aan toe te gaan voegen. Een avontuur in zekere zin omtrent de ontwikkeling van het paard met een wagen (1 pk) naar niet zichtbare paarden van een groter aantal dan men ooit heeft kunnen bevroeden. Met nog weer andere woorden: de ontwikkeling van het automobiel. Waarbij oorzaak (de verbrandingsmotor) en de gevolgen (ieder jaar een verontrustend aantal verkeersslachtoffers) het eerder genoemde causale verband onder de loep kan gaan leggen.

En wanneer de naam Louwman vandaag ook verschijnt, heb ik niet alleen een alleraardigste entree voor ogen, maar ook nog eens een tweede blik kunnen werpen in een museum dat van een bijzonder hoogwaardige kwaliteit getuigt. En waar andersoortige beelden een niet onbelangrijke rol in gaan spelen. Waar ik niet alleen het aangeschafte boek zal gaan raadplegen, maar ook weer eens het nodige beeldspektakel aan hoop toe te voegen.

Voorlinden achter mij en het oog gericht op al die andere kunstwerken waar de verzamelaar een bepaald mate van hartstocht de revue kan laten passeren. De toon gezet, de jongensdroom een realiteit, waar hooggeplaatsten (Kaiser Wilhelm) en geboefte (Al Capone), waar Maus Gatsonides zijn Gatsometer introduceerde, waar de Rijkspolitie in snelle Porsches (cabriolets weliswaar) het bordje STOP lieten oplichten, waar groot, groter, grootst door de Amerikanen goedkope benzine konden slurpen, waar Elvis zijn centen in stak door een meer dan normale Cadillac nog wat meer op te tuigen, waar voormalige Oost Europese automobielen net zo makkelijk bij hun Westerse soortgenoten een plek hebben gevonden en waar meneer Toyoda zijn Toyota aan den volke in originele desolate staat aan het volk kan blijven vertonen.


Tokyo, I’m on my way, in my new Toyota it’s not so far away…