Leven te beLEVEN

Zoveel verschil is er niet. Of je nu je moerstaal spreekt of een plat dialect, voor een buitenstaander is het allemaal abracadabra. Dan heb ik het met name over kunst, Kunst met een grote K dan wel kunst met een kleine. Het hangt er maar net vanaf wat het verhaal is dat met die kunst gepaard gaat. Waar de een dweept met het werk van de een, zal de ander hooguit zijn schouders op gaan halen. Maar de een de kunst als liederlijk ervaart, kan de ander gaan zwijmelen, een vorm van extase dan wel in trance geraken. En waar de ander op enig moment zijn afkeur laat blijken, dit ook duidelijk ten gehore brengt en omstanders weet te shockeren, zal de ander proberen om een vernieling met een scherp mes aan te gaan brengen. Waar toezichthouders hun pas gaan versnellen, zal een surveillant hooguit zijn blik op het oneindige gaan werpen. Om gaan met kunst nodigt nu eenmaal uit om een reactie op te roepen, om een interactie tot stand te gaan brengen en waar de ene kunstenaar een beroep doet op de verbeelding, gaat de ander ervan uit dat er een bepaalde verbinding ontstaat. En als woorden in deze ontoereikend blijken te zijn, is het de kunstkenner die alles uit de kast tovert om het werk van de kunstenaar van een gefundeerde verantwoording te voorzien. Zo is het helaas niet met mijn werken gesteld, ik heb nu eenmaal geen andere bedoeling dan dat ik zichtbaar maak wat mijn ogen zagen en wat ik vervolgens beeldend heb vastgelegd. En dat is het geheim dat ik deel met de ander, gelijk ook Sandeman zijn geheim deelde met de ander die zijn drank dronk. Ook dat is uit een andere tijd, Sandeman die gelijk een Zorro er alles aan deed om gesluierd met een cape door het leven te gaan en de Sherry van een Pale Dry wist te voorzien. Geen idee of Sandeman nog in een drankwinkel te vinden is, laat staan dat een droge sherry mij noopt om het een dan wel het ander te keuren, te proeven of, gelijk tegenwoordig het uitgangspunt is, te beleven. Want wij dienen te beleven, alsof het leven op zich onvoldoende zou zijn. Kleurloos maar geenszins smakeloos, oprecht en echt, glashelder en klaarwakker om maar eens wat sensaties naar voren te gaan brengen. Maar of dit ook echte sensaties zijn, dat laat zich raden. Doe maar een suggestie, een gooi desnoods en voor je het goed en wel beseft sta je midden in je leven te beleven!


iGer.nl


iGer.nl