LM deel 5

Waar al die andere tellers stilstaan, loopt die van mij nog steeds door. Maar ook daar zal ooit een moment komen, waarop ook mijn teller stil komt te staan en ik niet de mogelijkheid zal hebben om in enig museum terecht te komen. Hetgeen dan ook absoluut niet mijn bedoeling is. Neen, dan liever bij leven dwalen door de tijd en in ogenschouw te blijven nemen van wat ooit als nieuw en in de loop der tijd is toegevoegd aan de vergankelijkheid. Stil te genieten en even stil te blijven staan bij al dat vernuft dat door die andere mensen tot leven is gebracht. Liever in zo’n museum rond te lopen dan dat wij (Bruno en ik) ooit rondliepen in Auschwitz om niet veel later de martelkamers van de Gestapo in Polen te ervaren. En waar ik dat ene steentje dat ik daar in mijn broekzak heb gedaan, sinds die tijd iedere dag met mij mee ben gaan dragen…


Ik ben dan ook een kind van na de oorlog, maar in Louwman kom je ook zaken tegen die aan diezelfde oorlog terug laat denken. En wanneer Ferdinand Porsche met de eer van de kever gaat strijken, is het een Joodse uitvinder geweest (Josef Ganz) die het concept heeft bedacht maar door Hitler en zijn trawanten compleet is weggestreept. En dat de Kever mogelijk nog door diezelfde Ganz ooit als Maikafer werd omschreven: ook dat is een speurtocht waar anderen zich mee bezig hebben gehouden en dat Josef Ganz berooid in Australie is gestorven, ook dat is een verhaal waar niet iedereen lang bij stil zal blijven staan. Geschiedenis, momenteel een heikel punt en waar de lessen vanuit het verleden hooguit wat verbleekt zijn, blijven het mensen met een fanatieke overtuiging die de waarheid van hun gelijk nog steeds aan diezelfde mensheid doen toekomen. Waar protesten vaak eindigen in bloedige gevechten, waar relletjes geregeld uit de hand lopen en waar de ijzeren wil van hen die aan de acht zijn er alles aan gelegen is om de ander niet allen te knechten, maar ook met een zekere willekeur te onderwerpen aan dat ‘gezag’…

Je kunt nu eenmaal je ogen niet sluiten voor een bepaalde mate van willekeur, vandaar dat ik vandaag niet die Willy’s jeep maar een ‘schwimwagen’ aan het geheel ga toevoegen. Weliswaar met z’n achterkant maar ook bewust van het feit dat juist die achterkant bewijst hoe ik het verleden als het ware de rug toekeer…