Loterijverlies…

Wanneer iets doorsnee is, hoeft daar geen melding van te worden gemaakt. Dat klinkt ogenschijnlijk heel vanzelfsprekend, maar of dit ook zo logisch is, dat durf ik te betwijfelen. Want wij zien de dingen die wij zien veelal door ze slechts te constateren en er verder geen aandacht meer aan et gaan schenken. Over gaan tot de orde van de dag, de gelegenheden laten voor wat ze zijn tot het moment waarop iets totaal onbelangrijks zeer belangrijk wordt. Want kun je nog de kleur van de ogen van je eerste vriendinnetje herinneren” Waarschijnlijk niet. Maar weet je nog wel de kleur van je eerste brommer en het merk. Of de prijs die je er ooit voor hebt betaald, al was het maar een tweede hands. Je eerst verdiende centen toen de gulden nog opgeld deed” En het knisperende geluid van een tien gulden biljet, Juliana op een biljet van tweevijftig en door dit biljet op een bepaalde manier te vouwen je een blik op haar boezem kon werpen” Dat schilders van Nederlandse origine grafisch werden weergegeven op die bankbiljetten. Waar aan toonder dezes een uitbetaling als wettig betaalmiddel was toegestaan” Toen een briefje van 1000 gulden ook echt een Bank Biljet was. Met een afwijkende maat en met een bijzondere kleur” Tegenwoordig is het de tijd dat de biljetten van vijftig, twintig, tien en vooruit vijf het meest gangbaar zijn, een biljet van 100 met een zekere achterdocht wel in ontvangst kan worden genomen om over biljetten van 200 en 500 maar te zwijgen. Want dat is op voorhand waarschijnlijk toch wel verdacht geld. Alhoewel, money makes nog steeds the world go round en waar geld al slijk der aarde door de kapitaalkrachtigen als zodanig wordt gebruikt, speel ik nog steeds mee in de staatsloterij. En wanneer Ferdi Roest wordt vervolgd vanwege oplichting en fraude, ben ik ook zo stom geweest om in zijn Loterijverlies organisatie medelid te worden. Misschien is de man toch slimmer dan ik voor mogelijk heb gehouden en bleek ik het ongeluk van de dommen te vertegenwoordigen.