MAGA of MEGA?!

Ontbijten in

Wordt het MAGA of MEGA, of zakt het geheel als een Trumppudding in elkaar?! Amerika aan de vooravond van de verkiezingen, onder de noemer van ‘de meeste stemmen gelden.’ Wordt het die opportunistische gladjakker dan wel die windbuil met die grote kuif en dat zuinige mondje? Er waar ooit een volk radeloos, reddeloos en redeloos in barensweeen verkeerde, heeft het er alle schijn van dat tussen nu en later de wereld een tijdlang de adem in gaat houden. Niet alleen om de aerosolen verder te gaan verspreiden, maar meer in gespannen afwachting van de uitslag. Linksom, rechtsom maakt niet uit, een vreemdeling die verdwaald is wordt geweerd (Gedoeld wordt op dat liedje van Sinterklaas, jvatz).

AMERIKA!


Kwistig wordt met rode kaarten gestrooid, die enkele ‘greencard’ blijkt de uitzondering. Een man in houthakkershemd stelt eenvoudig dat ‘waar gehakt wordt, spaanders vallen’ en houdt op die manier zijn straatje schoon.

‘The Amarican Dream’ staat op het punt om te vallen en de wereld staat op gespannen voet met alles wat elders te gebeuren gaat. Geen water bij de wijn, zo ook geen wijn van elders en mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de belasting simpelweg verhoogd. De Fed draait overuren en waar de nullen rollen zijn het de enen die ertoe doen. Of twee, acht, negen desnoods ook bankpapier kent geenszins een houdbaarheidsdatum. Neen, aan mijn verhaal voor vandaag zal ik geen buil kunnen gaan vallen.

Hooguit maak ik me op om te zien welke windbuil elders de weg naar een andere wereld gaat leiden JB of DT?! Tot over een maand misschien, wanneer alle stemmen zijn geteld en de zegen op een van hen gaat rusten.

Meneer de President: wel te rusten!

Of Amerika en de wereld nog rustig kunnen gaan slapen…