MDAMTV, (neen, geen beeldbuis!)

mdamtv! MDAMTV?! Waar slaat dat nu weer op? Geen enkel idee doemt op, laat staan dat deze afkorting mogelijk een roemrijk bestaan teloor ziet gaan. Maar als je even je hersens laat kraken, geen poging doet om bij de slimste mens in een stoel plaats te nemen, genoegen neemt met de openbaring die je straks te wachten staat, kan het welhaast niet anders dan dat de huidige open mond door stomheid wordt gesloten. Noch door het een dan wel door het ander maar als je het weet en kunt gaan redeneren, heb je in ieder geval die eerste drie letters al een aantal keren voorbij zien komen. Geregeld gevolgd door een naam of in een ander geval, door de letters LL. En het waren dan beelden die ik van gene zijde mocht ontvangen, zonder daar enige hocus pocus op los te laten. Geen andere bedoeling dan door mijn beperkingen ik er anderen van wist te overtuigen om mij het een dan wel het ander onder de aandacht te brengen.

mdamtvP

Maar voor vandaag is het ff anders. Ik mocht hen gaan bezoeken en heb wederom van de gelegenheid gebruik gemaakt. Carlo en Pauline dus, in het Atelier Bergen. Een uitje dat reeds lang op mijn verlanglijstje stond. Daar moet ik het tegenwoordig van hebben en waar Tom Poes wordt verzocht om een list te bedenken, is het Carlo die zich met Ollie Bommel B ezighoudt. De volgorde is momenteel wat willekeurig en ik ben bang dat dit komt door de tropische hitte die bladeren doet dorren, struiken bruin weet te kleuren en ook het groene gras dat niet meer zichtbaar is. dan nog is het een verademing wanneer het ene P. lukt om al het werk dat door haar hoofd slingert, om te zetten in daden en doeken. Of zij zich vermaakt met klei, dat zij haar vakmanschap botviert op doek en dat de Pietjo’s het af moeten leggen tegen de Tijdsbeelden, hat zal haar waarschijnlijk allemaal om het even zijn. Kunst dus in de ruimste zin des woords en waar ene Rob zich bezighoudt met overleven, is het aan ander die met haar werken aan de haal gaat.

idem

In opdracht dan wel in haar schaarse tijd vrijelijk aan het werk. Want gewerkt wordt er! Daar hoef ik me niet druk om te maken en als zij dan ook nog de tijd neemt om zich met mij te vermeien, voel ik me geenszins bezwaard. Dus voor vandaag iets anders dan die komkommers en wat zij mij liet zien…

dito met *


Dat komt morgen nog aan de orde!