Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO).

Nu is de man niet de eerste de beste, als hoogleraar rechtsgeleerdheid in de afdeling Encyclopedie van de Rechtsgeleerdheid zal hij wel degelijk weten waarover hij het heeft, dat neemt niet weg dat Paul Kietelorius toch weer wegen weet te duiden die menig ongeletterde als vanzelfsprekende waarheid naar voren kan gaan brengen. Immers, deze laatste groep wordt niet gehinderd door enige kennis van zaken en waar sprake kan zijn van een allesomvattende jurisprudentie, zal menig rechter het gelijk aan zijn of haar kant gaan vinden, in tegenstelling tot dat wat het Openbaar Ministerie daar dan weer van vindt.

Strijdende partijen op het scherp van de snede en de uitwijkmogelijkheid die eerder genoemde naar voren heeft gebracht, te weten Artikel 7 van de Grondwet; de vrijheid van meningsuiting. Maar het woord ‘mening’ komt in het wetsartikel helemaal niet voor. De Wet geeft de vrijheid tot het ‘openbaren van gedachten en gevoelens’. Het grondwetsartikel eist niet van ons dat wij die gedachten en gevoelens werkelijk menen. Waardoor in zekere zin een vacuum ontstaat waar menigeen een bal tegen aan kan gaan trappen, hoewel dat vacuum zich mogelijk ontfermt over de persoon die die bal dan trapt. Haarkloverij en idem muggenzifterij staan aan de zijkant te wachten om hun opwachting te maken en menig advocaat heeft zich van dusdanige bewoordingen gebruik weten te maken. Het is als ooit van Agt door zijn spitsvondig taalgebruik het aftreden van zijn kabinet leek aan te kondigen, maar het tegenovergestelde naar voren bracht: dat kabinet bleef doodleuk zitten. Een doolhof van woordgebruik, bijzondere zinnen en een taal die de al eerder genoemde leek absoluut niet weet te vatten. Neen, eerder genoemde Paul gaat nog een boreaal treetje verder: zijn stellingname is dat ‘Over de grens de vrijheid lonkt, en dat dit ideeen zijn die ik heb, dat moet je gewoon kunnen zeggen? Antisemitische uitspraken (van Baudet) niet menen, wat hij dan opeist, is dan niet de vrijheid van meningsuiting maar van – bij gebrek aan een beter woord – vrijheid van “zeggingsuiting”. En zo wordt de draaiende drol in de pispot gelardeerd met woorden, gekenmerkt door het misschien verkeerd verstaan van wat gezegd wordt en bedoeld. Waardoor het openbaren van gedachten en gevoelens naar mijn idee toch van een wat dubieus randje wordt voorzien.

Maar ook dat zal wel aan mij liggen, tenslotte heb ik niet veel meer opleiding genoten dan het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs…

P.s. had ik maar en vak geleerd, of was ik zo begenadigd als het werk wat ik voor vandaag ga presenteren:

werk in wording van de hand van Pauline!