Midnight… xpress

gang… lang… wacht… en…

Man nannt es ein trummerhaufen…‘ Vrij vertaald een puinzooi waar de hand van Murphy weer eens een rol in is gaan spelen. Natuurlijk slaapt het prima op een capsule met een niet nader omschreven inhoud, het feit dat dit middel op de opiumlijst voorkomt, doet het ernstigste vermoeden. Maar tussen waken met een diffuse pijn, dan wel met open mond ruggelings adem te blijven halen en om zeven uur gewekt worden door bouwvakkers die er alles aan doen om met hun werkzaamheden en het navenante geluid de oren te vertroetelen, tussen dit en dat andere liggen nog verschillende wegen open. Vooral als een volgend zorgverlener nalaat om een naam te noemen, mij vraagt wat mijn wensen zijn omtrent het wassen en andere zaken de Algemeen Dagelijkse Levensbehoeften dan wel Algemeen Dagelijkse Levensactiviteiten te kunnen bestendigen.

En dat kan dan zorg dragen voor een dilemma, in die zin dat wanneer er sprake is van een ietwat verminderd vertrouwen in de kwaliteiten die hier tentoon worden gespreid, er een situatie gaat ontstaan, waarbij de uitslag op voorhand vaststaat. De afhankelijke in een mindere glansrol en de onafhankelijke die daar mogelijk zonder daar verder bij na te denken doorgaat op het ingeslagen pad.

Neen, ik ben niet te beroerd om mij te schikken in mijn huidige situatie, maar wanneer er sprake zou zijn van enige assertiviteit heb ik de neiging om ‘one down’ te gaan. Hetgeen te maken heeft met het feit dat ik in mijn levensloop geleerd heb om eerder te buigen dan dat ik barst. Want ook aan deze periode komt ongetwijfeld een eind, dien ik mij te schikken in de rol die mij is toebedeelt, de neiging naar je strikt gaan richten aan de niet direct duidelijke regels en afspraken die vaak anders lopen dan de bedoeling is.


Het neigt naar een beeld van de man die in de film Midnight Express op een goed moment besluit om tegen de stroom in te gaan lopen, de tredmolen met voeten te betreden en waar de afloop uiteindelijk toch nog goed afloopt, echter niet eerder dan dat die sadistische bewaker met zijn nek aan een kledinghaak wordt opgehangen…