Mogelijk MISSCHIEN

Ieder MENS heeft twee rechten: op leven en dood. Maar sommige mens(jes) leveren al vroegtijdig het leven in; gaan uterine dood dan wel geven het leven na even op. Maar voor hen die na deze worsteling te maken krijgen met de uitdaging die leven heet, komt zo het nodige op het pad dat allengs aan mogelijkheden dan wel on mogelijkheden naar voren komt. Leven is, in zekere zin, een constante uitdaging. En wanneer je deze uitdaging aan je voorbij laat gaan loop je de kans dat het leven je als het ware overkomt en je niet altijd stilstaat bij de keuzes die zich ongetwijfeld met grote regelmaat aan je voordoen. Want keuzes zullen altijd afhankelijk zijn van de omstandigheden waarin je kan komen te verkeren.

En wanneer een samenloop zich voordoet heb je altijd de mogelijkheid om af te zien van een beslissing dan wel dat je die beslissing voor je uit weet te schuiven. Om achteraf tot de conclusie te komen dat… maar dat DAT is veelal te laat. Hoe ik daar op kom? Gewoonweg om met een vriendin in het zonnetje met voldoende afstand het leven te gaan beschouwen. Want ik heb naast de onzin die ik met grote regelmaat tentoon spreidt, wel degelijk een andere kant. Maar die serieuze kant laat ik zoveel mogelijk in de schaduw van mijn zijn bestaan. Niet dat ik altijd even bewust ben van de rollen die ik speel, wanneer ik echter de mogelijkheid heb om er tussenuit te knijpen, zal ik deze kans niet nalaten.

Gelijk ook ieder ander mens zich niet altijd bewust is van de rollen die het leven van hem of haar vergt. Neen, bepaald geen openbaring maar meer een overdenking. En wanneer ik in staat ben om de dingen die ik doe te overdenken, loop ik geregeld de kans dat ik achteraf mogelijk misschien…