Monarchistische republikeinen

Nu weet ik niet zo goed of Koningsdag het imago van WA weet op te poetsen, hij zal daar ongetwijfeld wat dubbele gevoelens bij hebben. Over belangstelling heeft hij immers niet te klagen en ook zijn gevolg doet er alles aan om zijne majesteit in deze te behagen. Neen, ik kan niet zeggen dat ik uitgebreid voor de beeldbuis ga hangen, terwijl Rotterdam zich opmaakt om vooral in den lande furore te gaan maken. Er zijn wat miljoenen mee gemoeid, terwijl de republikeinen er alles aan gelegen is om juist van dit festijn gebruik te gaan maken.

Want je weet maar nooit hoelang we ons nog op een Monarchie mogen verheugen. En wanneer het Koninkrijk verdwijnt, dat is een vraag die ons op termijn te wachten staat. Dan verdwijnen de titels als Hofleverancier, het Koninklijke van de Shell is al verdwenen, maar een ding staat buiten kijf.

Mijn biotoop over zee, strand en duinen. Van jaren geleden weliswaar en de reden daarvan is het beeld dat Martin mij deed toekomen. Er zit iets van oranje in, maar dat bestaat hooguit bij de gratie van de willekeur.

Mijn willekeur.

P.S. Wederom geen lintje!